Serdecznie witamy Pańtwa na stronie internetowej Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

Aktualności

Konsultacje nad projektem Strategii Rozwoju Góry Świętokrzyskie w toku


Od kilku miesięcy trwają intensywne prace związane z tworzeniem dokumentu strategicznego określającego i porządkującego kluczowe wyzwania, potrzeby społeczne i gospodarcze obszaru Gór Świętokrzyskich. W ostatnich tygodniach odbywały się spotkania konsultacyjne z udziałem władz i przedstawicieli samorządów, a także parlamentarzystów i władz wojewódzkich, którzy wyrazili poparcie dla wypracowanych pomysłów i projektów na rzecz rozwoju Gór Świętokrzyskich jako obszaru o wielopłaszczyznowym potencjale.

Związek Gmin Gór Świętokrzyskich zawiadamia o unieważnieniu postępowania na: "Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich".

dodano 13 października 2020 r.


Strategia Rozwoju Góry Świętokrzyskie - konsultacji ciąg dalszy


29 września w Szklanym Domu w Ciekotach odbyło się ostatnie z cyklu spotkań konsultacyjnych dotyczących propozycji projektów strategicznych dla Obszaru Strategicznej Interwencji Góry Świętokrzyskie. Gośćmi spotkania byli parlamentarzyści, przedstawiciele wojewody i sejmiku województwa świętokrzyskiego, którzy wysłuchali propozycji kompleksowych rozwiązań i inwestycji, które pobudziłyby rozwój gospodarczy i turystyczny obszaru Gór Świętokrzyskich. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę podejmowania systemowych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i niwelowania zanieczyszczeń oraz budowy ścieżek rowerowych.

Prace nad Strategią Rozwoju Góry Świętokrzyskie


15 września w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach odbyło się kolejne spotkanie dotyczące wypracowania propozycji projektów strategicznych dla Obszaru Strategicznej Interwencji Góry Świętokrzyskie w ramach projektu dokumentu, nad którym trwa obecnie proces konsultacji społecznych. Gośćmi spotkania byli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jacek Sułek oraz Dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Maciej Długosz, którzy wysłuchali propozycji kompleksowych rozwiązań i inwestycji, które w sposób kompleksowy pobudziłyby rozwój gospodarczy i turystyczny obszaru Gór Świętokrzyskich. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę podejmowania systemowych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i niwelowania zanieczyszczeń.


Umowa na sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego szlaku Śladami Kultury Benedyktyńskiej podpisana


Kolejny krok do powstania nowej atrakcji w Górach Świętokrzyskich – szlaku prowadzącego śladami kultury benedyktyńskiej, został sfinalizowany. W piątek, 28 sierpnia, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich – Sławomir Kopacz oraz Członek Zarządu Związku – Tomasz Lato podpisali umowę na wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla szlaku z Pracownią Architektoniczną MAZM z Warszawy, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Marka Szcześniaka.

Rada Programowa ds. Rozwoju Marki Turystycznej Góry Świętokrzyskie i włodarze gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich dyskutują nad projektem Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+


18 sierpnia w Bielinach odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady reprezentowanej przez członków prezydium, samorządów Związku Gmin Gór Świętokrzyskich (reprezentowanych przez Wójtów/Burmistrzów bądź przedstawicieli gmin, oraz Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach (reprezentowanym przez Dyrektor Centrum), podczas którego analizowano i dyskutowano nad zapisami projektu dokumentu, przede wszystkim tymi dotyczącymi perspektyw dalszego rozwoju Gór Świętokrzyskich jako obszaru o wyjątkowym i znaczącym potencjale. Obecny był także Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację o złożonych ofertach w postępowaniu pn.: "Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich".

dodano 7 sierpnia 2020 r.


Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony na usługę pn.: "Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich".

dodano 24 lipca 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym dotyczącym "Opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach projektu pn. Śladami Kultury Benedyktyńskiej".

dodano 16 lipca 2020 r.


Związek Gmin Gór Świętokrzyskich zaprasza do składania propozycji cenowych dotyczących "Opracowania Strategii Rozwoju Gór Świętokrzyskich".

dodano 19 czerwca 2020 r.


#GaszynChellenge


Pracownicy biura Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, na czele z Przewodniczącym Zarządu Związku - p. Sławomirem Kopaczem, przyłączyli się aktywnie do akcji #GaszynChellenge. W dniu 18 czerwca 2020 r., wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy Bieliny, podjęliśmy wyzwanie. O co chodzi? 1,5-roczny Wojtek cierpi na SMA (rdzeniowy zaniki mięśni typu I). Dzieci cierpiące na tę chorobę nie dożywają nawet drugich urodzin... Jedyną szansą jest terapia nowatorskim lekiem Zongelsma, który jednak bez żadnej przesady nazywany jest najdroższym lekiem świata. Koszt terapii lekiem to 9-10 milionów zł (dokładna kwota zależna jest od kursu dolara). Teraz trwa wyścig z czasem Wojtka Howisa, a stawką jest uratowanie życia 1,5-rocznego chłopczyka. Wiceprezes OSP Gaszyn - Marcin Topór wymyślił #gaszynchallenge: - Zasady są bardzo proste: osoby nominowane muszą wykonać 10 pompek. Jeżeli wykonają ćwiczenie, wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie dają rady, wpłacają minimum 10 zł na konto Wojtusia. Osoby nominowane mają 48 godzin na wykonanie zadania i powinny nominować minimum 3 osoby - wyjaśnia Marcin Topór. - Można łamać zasady, ale tylko w górę: czyli więcej pompek i więcej złotówek!

dodano 19 czerwca 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację o złożonych ofertach w przetargu dotyczącym "Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach projektu pn. Śladami Kultury Benedyktyńskiej".

dodano 17 czerwca 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia kolejne wyjaśnienia do przetargu dotyczącego "Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach projektu pn. Śladami Kultury Benedyktyńskiej".

dodano 10 czerwca 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia wyjaśnienia do przetargu dotyczącego "Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach projektu pn. Śladami Kultury Benedyktyńskiej".

dodano 9 czerwca 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony na sporządzenie "Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach projektu pn. Śladami Kultury Benedyktyńskiej".
Ogłoszenie

dodano 1 czerwca 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego sporządzenia "Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach projektu pn. Śladami Kultury Benedyktyńskiej".

dodano 22 maja 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację o złożonych ofertach w przetargu dotyczącym "Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach projektu pn. Śladami Kultury Benedyktyńskiej".

dodano 14 maja 2020 r.ŚLADAMI KULTURY BENEDYKTYŃSKIEJ - informacje

Związek Gmin Gór Świętokrzyskich wszedł w fazę realizacji ważnego dla turystyki i kulturotwórczego dla obszaru Gór Świętokrzyskich projektu, mającego na celu stworzenie szlaku turystycznego, pod nazwą Śladami kultury benedyktyńskiej. Projekt „Śladami kultury benedyktyńskiej” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

dodano 12 maja 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia kolejne wyjaśnienia do przetargu dotyczącego "Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach projektu pn. Śladami Kultury Benedyktyńskiej".

dodano 12 maja 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia wyjaśnienia do przetargu dotyczącego "Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach projektu pn. Śladami Kultury Benedyktyńskiej".

dodano 8 maja 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony na sporządzenie "Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach projektu pn. Śladami Kultury Benedyktyńskiej".

dodano 30 kwietnia 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację w sprawie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na "Przeprowadzenie ekspertyzy technicznej murów Pałacu Biskupów Krakowski w Bodzentynie na działce nr ewid. 3234/6 obręb 0001 Bodzentyn, gm. Bodzentyn w ramach projektu pn. Śladami Kultury Benedyktyńskiej".

dodano 24 marca 2020 r.


Zarząd Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, na czele z jego Przewodniczącym - Panem Sławomirem Kopaczem, zaprosił Wójtów oraz Burmistrzów należących do ZGGŚ na spotkanie, które odbyło się w dniu 4 marca 2020 r. w Bielinach. Poruszone zostały tematy dotyczące rozwoju turystycznego. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Rady Programowej ds. Rozwoju Marki Turystycznej Góry Świętokrzyskie.


Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Koordynator projektu pn.: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".

dodano 6 marca 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia listę kandydatów spełniających warunki formalne dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Koordynator projektu pn.: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".

dodano 4 marca 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia listę kandydatów spełniających warunki formalne dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Koordynator projektu pn.: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".

dodano 4 marca 2020 r.Ponieważ w ogłoszonym w dniu 10 lutego 2020 roku postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego na "Przeprowadzenie ekspertyzy technicznej murów Pałacu Biskupów Krakowski w Bodzentynie na działce nr ewid. 3234/6 obręb 0001 Bodzentyn, gm. Bodzentyn w ramach projektu pn. Śladami Kultury Benedyktyńskiej", nie wpłynęła żadna oferta, Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ponawia zapytanie.
załączniki do zapytania w wersji edytowalnej

dodano 20 lutego 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze "Koordynator projektu pn.: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".

dodano 19 lutego 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia w załączeniu zapytanie ofertowe na "Przeprowadzenie ekspertyzy technicznej murów Pałacu Biskupów Krakowski w Bodzentynie na działce nr ewid. 3234/6 obręb 0001 Bodzentyn, gm. Bodzentyn w ramach projektu pn. Śladami Kultury Benedyktyńskiej".
załączniki do zapytania w wersji edytowalnej

dodano 10 lutego 2020 r.


Wydarzenia 2019

Wydarzenia 2018

Wydarzenia 2017

Wydarzenia 2016

Wydarzenia 2015

Wydarzenia 2014