Serdecznie witamy Pańtwa na stronie internetowej Zwiąku Gmin Gór Świętokrzyskich.

Poprzednia wersja strony

Aktualności

logo 11 lipca 2017 r. odbyło się kolejne Posiedzenie Zgromadzenia Członków Związku. Przyjęto uchwały w sprawie zmian w budżecie Związku na 2017 r. oraz zmian w WPF. Zmiany podyktowane były złożeniem przez Związek wniosku o dofinansowanie projektu pn: "Śladami kultury benedyktyńskiej".

logo W dniu 19 czerwca 2017 r. została podpisana umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn.: "Projekt edukacyjny - Poznaję i chronię własne dziedzictwo przyrodnicze". Projekt polega na organizacji cyklu jednodniowych wyjazdów edukacyjno-przyrodniczo-krajoznawczych dla uczniów szkół z gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. Projekt, którego wartość wynosi 37 800,00 zł będzie dofinansowany z WFOŚiGW kwotą 30 240,00 zł.

logo W dniu 19 czerwca 2017 r. została podpisana umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn.: "Program edukacji ekologicznej dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na 2017 rok". Projekt polega na organizacji cyklu 3 plastycznych konkursów edukacyjnych "Czyste powietrze w Górach Świętokrzyskich". Konkursy będą organizowane pośród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów we wrześniu br. Projekt, którego wartość wynosi 50 000,00 zł będzie dofinansowany z WFOŚiGW kwotą 40 000,00 zł.

logo Zgromadzenie Związku, które odbyło się w dniu 7 czerwca 2017 r. przyjęło sprawozdanie Zarządu Związku z wykonania budżetu za 2016 rok oraz udzieliło absolutorium dla Zarządu Związku za 2016 rok.

logo Pierwsze w nowym roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku odbyło się w dniu 16 lutego. Zebrani przyjęli jednogłośnie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej na 2017 r., zmiany budżetu Związku na 2017 rok oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020. Omówiono również bieżącą działalność Związku.

Wydarzenia 2016

Wydarzenia 2015

Wydarzenia 2014