Serdecznie witamy Pańtwa na stronie internetowej Zwiąku Gmin Gór Świętokrzyskich.

Poprzednia wersja strony

Aktualności

logo Zgromadzenie Związku, które odbyło się w dniu 7 czerwca 2017 r. przyjęło sprawozdanie Zarządu Związku z wykonania budżetu za 2016 rok oraz udzieliło absolutorium dla Zarządu Związku za 2016 rok.

logo Pierwsze w nowym roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku odbyło się w dniu 16 lutego. Zebrani przyjęli jednogłośnie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej na 2017 r., zmiany budżetu Związku na 2017 rok oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020. Omówiono również bieżącą działalność Związku.

Wydarzenia 2016

Wydarzenia 2015

Wydarzenia 2014