Serdecznie witamy Pańtwa na stronie internetowej Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

Aktualności


Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację o wynikach postępowania na "Wykonanie i montaż na terenie Centrum Kulturowo-Archeologicznym w Nowej Słupi placu zabaw w formie Warowni wraz infrastrukturą towarzyszącą".

dodano 28 lutego 2019 r.


Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia w załączeniu przewidywany plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku..

dodano 13 lutego 2019 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację o złożonych ofertach w postępowniu na "Wykonanie i montaż na terenie Centrum Kulturowo-Archeologicznym w Nowej Słupi placu zabaw w formie Warowni wraz infrastrukturą towarzyszącą".
oświadczenie - grupa kapitałowa

dodano 12 lutego 2019 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia wyjaśnienia do SIWZ dotyczące ogłoszonego przetargu nieograniczonego na "Wykonanie i montaż na terenie Centrum Kulturowo-Archeologicznym w Nowej Słupi placu zabaw w formie Warowni wraz infrastrukturą towarzyszącą".

dodano 1 lutego 2019 r.


logoW dniu 29 stycznia 2019 r. obradowało Zgromadzenie Członków Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. Zebrani podjęli uchwały w sprawie budżetu Związku na 2019 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022, oraz ustalili wysokość składki członkowskiej na 2019 rok. Omówiono także bieżące sprawy Związku.
Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie i montaż na terenie Centrum Kulturowo-Archeologicznym w Nowej Słupi placu zabaw w formie Warowni wraz infrastrukturą towarzyszącą".
SIWZ z załącznikami
Projekt zagospodarowania działki
Ogłoszenie w BZP

dodano 28 stycznia 2019 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację o rozstrzygnięciu postępowania na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Przebudowa zabytkowego budynku OPATÓWKI wraz z budową dwóch wiat oraz częściowym zagospodarowaniem terenu wokół".

dodano 9 stycznia 2019 r.


Wydarzenia 2018

Wydarzenia 2017

Wydarzenia 2016

Wydarzenia 2015

Wydarzenia 2014