Serdecznie witamy Pańtwa na stronie internetowej Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

Aktualności


Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia wyjaśnienia dotyczące SIWZ zadania pn.: "Przebudowa pomieszczeń OSP Brzezie dla potrzeb GOKSiR w Pawłowie".

dodano 8 sierpnia 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn. Skansen Pszczelarski w ramach inwestycji - Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".
Specyfikacja wraz z załącznikami
Ogłoszenie w BZP

dodano 7 sierpnia 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację o złożonych ofertach dotyczących zadania pn.: Zakup i dostawa samochodu w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".
Oświadczenie - grupa kapitałowa

dodano 6 sierpnia 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia w załączeniu informację z rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania pn.: Przebudowa i nadbudowa budynku OSP Bodzentyn i Centrum Kultury w Bodzentynie wraz z instalacjami wewnętrznymi".

dodano 2 sierpnia 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony na "Przebudowę biblioteki w Tarczku dla potrzeb GOKSiR w Pawłowie".
Specyfikacja wraz z załącznikami
Ogłoszenie w BZP
Projekt budowlany

dodano 31 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony na "Przebudowę szkoły w Grabkowie dla potrzeb GOKSiR w Pawłowie".
Specyfikacja wraz z załącznikami
Ogłoszenie w BZP
Projekt budowlany

dodano 31 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony na "Przebudowę pomieszczeń OSP w Kałkowie dla potrzeb GOKSiR w Pawłowie".
Specyfikacja wraz z załącznikami
Ogłoszenie w BZP
Projekt budowlany

dodano 30 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia kolejne wyjaśnienia do Specyfikacji dotyczące zadania pn.: Zakup i dostawa samochodu w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".

dodano 30 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia w załączeniu informację z otwarcia ofert w postępowaniu na "Wykonanie prac budowlanych pn. Skansen Pszczelarski".

dodano 30 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia wyjaśnienia do Specyfikacji dotyczące zadania pn.: Zakup i dostawa samochodu w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".

dodano 27 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony na "Przebudowę i adaptację spichlerza w Pokrzywnicy dla potrzeb GOKSiR w Pawłowie".
Specyfikacja wraz z załącznikami
Ogłoszenie w BZP
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP
Projekt budowlany

dodano 27 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony na "Przebudowę pomieszczeń OSP Brzezie dla potrzeb GOKSiR w Pawłowie".
Specyfikacja wraz z załącznikami
Wyjaśnienia do SIWZ


Ogłoszenie w BZP
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP
Projekt budowlany

dodano 27 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę samochodu w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".
Specyfikacja wraz z załącznikami
Wyjaśnienia do Specyfikacji
Kolejne wyjaśnienia do Specyfikacji

dodano 26 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia w załączeniu informację z rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania pn.: Zakup i dostawę nagłośnienia i oświetlenia scenicznego w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".

dodano 26 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich informuje, że w postępowaniu na "Zakup i dostawę samochodu w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich"" nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym postępowanie zostaje unieważnione.

dodano 24 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia wyjaśnienia do Specyfikacji dotyczące zadania pn.: Zakup i dostawę samochodu w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".

dodano 12 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieogranoczony na "Wykonanie prac budowlanych pn. Skansen Pszczelarski".
SIWZ i załączniki S2-S10
Projekt budowlano-wykonawczy
Przedmiar robót
STWiORB
Formularz cenowy
Opis prac związanych z renowacją uli

dodano 12 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację o złożonych ofertach dotyczących zadania pn.: Zakup i dostawę nagłośnienia i oświetlenia scenicznego w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".
Oświadczenie - grupa kapitałowa

dodano 12 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę samochodu w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".
Specyfikacja wraz z załącznikami
Wyjaśnienia do Specyfikacji

dodano 11 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia wyjaśnienia do Specyfikacji dotyczące zadania pn.: Zakup i dostawę nagłośnienia i oświetlenia scenicznego w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".

dodano 9 lipca 2018 r.


W dniu 6 lipca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczystość podpisania dwóch umów na dofinansowanie projektów realizowanych przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2020. Pierwszy projekt pn.: "Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich" o wartości 10 523 899,86 zł zostanie dofinansowany kwotą 6 183 463,92 zł. Drugi projekt pn.: "Śladami kultury benedyktyńskiej" o wartości 20 033 380,00 zł będzie dofinansowany kwotą 15 682 304,00 zł. Oba projekty będą realizowane na terenach gmin: Bieliny, Bodzentyn, Łagów, Nowa Słupia i Pawłów.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich informuje, że w postępowaniu na "Wykonanie prac budowlanych pn. Skansen Pszczelarski" nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym postępowanie zostaje unieważnione.

dodano 5 lipca 2018 r.


logoZgromadzenie członków Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, na swoim posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2018 r. zatwierdziło sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2017 rok oraz udzieliło absolutorium Zarządowi Związku. Ponadto przekazane zostały nieruchomości wybudowane przez Związek w ramach projektu pn: "Ochrona naturalnych walorów przyrodniczych gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich" realizowanego w latach 2007-2014 gminom: Górno, Łączna i Suchedniów.


Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę nagłośnienia i oświetlenia scenicznego w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".
Wyjaśnienia do Specyfikacji

dodano 4 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich informuje, że w postępowaniu na "Zakup i dostawę sceny mobilnej w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich" najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ALSPAW Sp. z o.o. ul. Batorego 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski za cenę brutto 221 031,00 zł z terminem realizacji 30 dni od dnia podpisania umowy.

dodano 29 czerwca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia w załączniku informację z otwarcia ofert w postępowaniu na "Zakup i dostawę sceny mobilnej w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".

dodano 25 czerwca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich zamieszcza w załączeniu informację z otwarcia ofert w postępowaniu na "Przebudowę i nadbudowę budynku OSP Bodzentyn i Centrum Kultury w Bodzentynie wraz z instalacjami wewnętrznymi".

dodano 21 czerwca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieogranoczony na "Wykonanie prac budowlanych pn. Skansen Pszczelarski".

dodano 19 czerwca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich informuje, że w postępowaniu na "Wykonanie prac budowlanych pn. Skansen Pszczelarski" nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym postępowanie zostaje unieważnione.

dodano 19 czerwca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieogranoczony na "Zakup i dostawę sceny mobilnej w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".

dodano 14 czerwca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieogranoczony na "Przebudowę i nadbudowę budynku OSP Bodzentyn i Centrum Kultury w Bodzentynie wraz z instalacjami wewnętrznymi".

dodano 6 czerwca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieogranoczony na "Wykonanie prac budowlanych pn. Skansen Pszczelarski".

dodano 4 czerwca 2018 r.


Związek Gmin Gór Świętokrzyskich promował się w Warszawie


logo2 lutego w Warszawskim Domu Technika  NOT odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie członków Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej. Uczestniczą w nim osoby związane z Kielecczyzną, obecnie mieszkający poza nim. Spotkanie jest okazją do wspomnień, refleksji i poczucia choć namiastki świętokrzyskiego klimatu i tożsamości z tym regionem. Partnerami tegorocznej edycji wydarzenia, której przyświecało hasło „Pokochaj Świętokrzyskie” Związek Gmin Gór Świętokrzyskich reprezentowany przez Gminy: Bieliny, Bodzentyn i Masłów.

Gusen. Granit i śmierć, pamięć i zapomnienie.


Wystawa "Gusen. Granit i śmierć, pamięć i zapomnienie" to najnowsze przedsięwzięcie wystawiennicze zrealizowane przez Muzeum Historii Polski we współpracy z Fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wydarzenia 2017

Wydarzenia 2016

Wydarzenia 2015

Wydarzenia 2014