OGŁOSZENIA 2019


Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację o rozstrzygnięciu postępowania na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Przebudowa zabytkowego budynku OPATÓWKI wraz z budową dwóch wiat oraz częściowym zagospodarowaniem terenu wokół".

dodano 9 stycznia 2019 r.


Ogłoszenia z 2018 r.

Ogłoszenia z 2017 r.

Ogłoszenia z 2016 r.

Ogłoszenia z 2015 r.

Ogłoszenia z 2014 r.