OGŁOSZENIA 2018

Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia w załączeniu przewidywany plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku..

dodano 12 stycznia 2018 r.


Ogłoszenia z 2017 r.

Ogłoszenia z 2016 r.

Ogłoszenia z 2015 r.

Ogłoszenia z 2014 r.