OGŁOSZENIA 2018


Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia wyjaśnienia do Specyfikacji dotyczące zadania pn.: Zakup i dostawę samochodu w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".

dodano 12 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieogranoczony na "Wykonanie prac budowlanych pn. Skansen Pszczelarski".
SIWZ i załączniki S2-S10
Projekt budowlano-wykonawczy
Przedmiar robót
STWiORB
Formularz cenowy
Opis prac związanych z renowacją uli

dodano 12 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację o złożonych ofertach dotyczących zadania pn.: Zakup i dostawę nagłośnienia i oświetlenia scenicznego w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".
Oświadczenie - grupa kapitałowa

dodano 12 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę samochodu w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".
Specyfikacja wraz z załącznikami
Wyjaśnienia do Specyfikacji

dodano 11 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia wyjaśnienia do Specyfikacji dotyczące zadania pn.: Zakup i dostawę nagłośnienia i oświetlenia scenicznego w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".

dodano 9 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich informuje, że w postępowaniu na "Wykonanie prac budowlanych pn. Skansen Pszczelarski" nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym postępowanie zostaje unieważnione.

dodano 5 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę nagłośnienia i oświetlenia scenicznego w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".
Wyjaśnienia do Specyfikacji

dodano 4 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich informuje, że w postępowaniu na "Zakup i dostawę sceny mobilnej w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich" najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ALSPAW Sp. z o.o. ul. Batorego 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski za cenę brutto 221 031,00 zł z terminem realizacji 30 dni od dnia podpisania umowy.

dodano 29 czerwca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia w załączniku informację z otwarcia ofert w postępowaniu na "Zakup i dostawę sceny mobilnej w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".

dodano 25 czerwca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich zamieszcza w załączeniu informację z otwarcia ofert w postępowaniu na "Przebudowę i nadbudowę budynku OSP Bodzentyn i Centrum Kultury w Bodzentynie wraz z instalacjami wewnętrznymi".

dodano 21 czerwca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieogranoczony na "Wykonanie prac budowlanych pn. Skansen Pszczelarski".

dodano 19 czerwca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich informuje, że w postępowaniu na "Wykonanie prac budowlanych pn. Skansen Pszczelarski" nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym postępowanie zostaje unieważnione.

dodano 19 czerwca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieogranoczony na "Zakup i dostawę sceny mobilnej w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".

dodano 14 czerwca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieogranoczony na "Przebudowę i nadbudowę budynku OSP Bodzentyn i Centrum Kultury w Bodzentynie wraz z instalacjami wewnętrznymi".

dodano 6 czerwca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieogranoczony na "Wykonanie prac budowlanych pn. Skansen Pszczelarski".

dodano 4 czerwca 2018 r.


Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia w załączeniu przewidywany plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku..

dodano 12 stycznia 2018 r.


Ogłoszenia z 2017 r.

Ogłoszenia z 2016 r.

Ogłoszenia z 2015 r.

Ogłoszenia z 2014 r.