OGŁOSZENIA 2019


Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację o wynikach postępowania na "Wykonanie i montaż na terenie Centrum Kulturowo-Archeologicznym w Nowej Słupi placu zabaw w formie Warowni wraz infrastrukturą towarzyszącą".

dodano 28 lutego 2019 r.


Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia w załączeniu przewidywany plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku..

dodano 13 lutego 2019 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację o złożonych ofertach w postępowniu na "Wykonanie i montaż na terenie Centrum Kulturowo-Archeologicznym w Nowej Słupi placu zabaw w formie Warowni wraz infrastrukturą towarzyszącą".
oświadczenie - grupa kapitałowa

dodano 12 lutego 2019 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia wyjaśnienia do SIWZ dotyczące ogłoszonego przetargu nieograniczonego na "Wykonanie i montaż na terenie Centrum Kulturowo-Archeologicznym w Nowej Słupi placu zabaw w formie Warowni wraz infrastrukturą towarzyszącą".

dodano 1 lutego 2019 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie i montaż na terenie Centrum Kulturowo-Archeologicznym w Nowej Słupi placu zabaw w formie Warowni wraz infrastrukturą towarzyszącą".
SIWZ z załącznikami
Projekt zagospodarowania działki
Ogłoszenie w BZP

dodano 28 stycznia 2019 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację o rozstrzygnięciu postępowania na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Przebudowa zabytkowego budynku OPATÓWKI wraz z budową dwóch wiat oraz częściowym zagospodarowaniem terenu wokół".

dodano 9 stycznia 2019 r.


Ogłoszenia z 2018 r.

Ogłoszenia z 2017 r.

Ogłoszenia z 2016 r.

Ogłoszenia z 2015 r.

Ogłoszenia z 2014 r.