Budżet na 2017 rok i jego zmiany

Nr uchwały
Z dnia
W sprawie
informacja
26 czerwca 2018 r.
informacja z wykonania budżetu za 2017 rok
XXI-54-2017
19 grudnia 2017 r.
zmiany w budżecie Związku na 2017 rok
XXI-53-2017
19 grudnia 2017 r.
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2017-2020
inf.WPF.I-2017
29 sierpnia 2017 r.
informacja i kształtowaniu WPF w I półroczu 2017 r. (załączniki)
inf.I-2017
29 sierpnia 2017 r.
informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. (załączniki), (Opinia RIO)
XX-52-2017
11 lipca 2017 r.
zmian w budżecie Związku na 2017 rok (załączniki)
XX-51-2017
11 lipca 2017 r.
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2017-2020 (załączniki)
9/2017
24 maja 2017 r.
zmian w budżecie Związku na 2017 rok (załączniki)
9/2017
24 maja 2017 r.
zmian w budżecie Związku na 2017 rok (załączniki)
XVIII-48-2017
16 lutego 2017 r.
zmian w budżecie Związku na 2017 rok (załączniki)
XVIII-47-2017
16 lutego 2017 r.
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2017-2020 (załączniki)
XVII-45-2016
21 grudnia 2016 r.
budżetu Związku na 2017 rok (załączniki)
XVII-44-2016
21 grudnia 2016 r.
Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2017-2020 (załączniki)

Budżet na 2016 rok i jego zmiany