Budżet na 2018 rok i jego zmiany

Nr uchwały
Z dnia
W sprawie
ZZFJ
31 grudnia 2018 r.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
RZiS
31 grudnia 2018 r.
Rachunek Zysków i Strat
ID
31 grudnia 2018 r.
Informacja dodatkowa
I-08-2018
27 grudnia 2018 r.
zmiany budżetu Związku na 2018 rok
I-07-2018
27 grudnia 2018 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021
XXIV-77-2018
28 września 2018 r.
zmian w budżecie Związku na 2018 rok
XXIV-76-2018
28 września 2018 r.
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021
inf.I półrocze
22 sierpnia 2018 r.
informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku
XXII-58-2018
21 marca 2018 r.
zmian w budżecie Związku na 2018 rok
XXII-57-2018
21 marca 2018 r.
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2018-2021 (załączniki)
XXI-56-2017
19 grudnia 2017 r.
budżetu Związku na 2018 rok
XXI-55-2017
19 grudnia 2017 r.
Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2018-2021

Budżet na 2017 rok i jego zmiany

Budżet na 2016 rok i jego zmiany