OGŁOSZENIA 2018


Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Przebudowę pomieszczeń OSP w Kałkowie dla potrzeb GOKSiR w Pawłowie".

dodano 20 września 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację o złożonych ofertach dotyczących zadania pn.: Zakup i dostawa samochodu w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".

dodano 10 września 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia odpowiedzi na zapytania dotyczące postępowania na Zakup i dostawę samochodu w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".

dodano 6 września 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację z otwarcia ofert w postępowaniu na "Przebudowę biblioteki w Tarczku dla potrzeb GOKSiR w Pawłowie".

dodano 31 sierpnia 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę samochodu w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".
Wyjaśnienia do Specyfikacji
Specyfikacja wraz z załącznikami
Ogłoszenie w BZP

dodano 30 sierpnia 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację o wynikach postępowania na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn. Skansen Pszczelarski w ramach inwestycji - Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".

dodano 30 sierpnia 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedkłada informację o złożonych ofertach w postępowaniu na "Kompleksowe pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Przebudowa i nadbudowa budynku OSP Bodzentyn i Centrum Kultury w Bodzentynie wraz z instalacjami wewnętrznymi".

dodano 29 sierpnia 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację o złożonych ofertach w postępowaniu na "Przebudowę szkoły w Grabkowie dla potrzeb GOKSiR w Pawłowie".

dodano 28 sierpnia 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację z otwarcia ofert w postępowaniu na "Przebudowę pomieszczeń OSP w Kałkowie dla potrzeb GOKSiR w Pawłowie".

dodano 24 sierpnia 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Wykonanie prac budowlanych pn. Skansen Pszczelarski".

dodano 22 sierpnia 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację o złożonych ofertach w postępowaniu na "Przebudowę i adaptację spichlerza w Pokrzywnicy dla potrzeb GOKSiR w Pawłowie".

dodano 22 sierpnia 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację o złożonych ofertach w postępowaniu na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn. Skansen Pszczelarski w ramach inwestycji - Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".

dodano 21 sierpnia 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony na "Kompleksowe pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Przebudowa i nadbudowa budynku OSP Bodzentyn i Centrum Kultury w Bodzentynie wraz z instalacjami wewnętrznymi".
SIWZ z załącznikami
Ogłoszenie w BZP

dodano 21 sierpnia 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich informuje, że postępowanie przetargowe dotyczące zadania pn.: Zakup i dostawa samochodu w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich" zostaje unieważnione. Unieważnienie następuje na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

dodano 20 sierpnia 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację z otwarcia ofert dotyczących zadania pn.: "Przebudowa pomieszczeń OSP Brzezie dla potrzeb GOKSiR w Pawłowie".

dodano 20 sierpnia 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia wyjaśnienia dotyczące SIWZ zadania pn.: "Przebudowa pomieszczeń OSP Brzezie dla potrzeb GOKSiR w Pawłowie".

dodano 8 sierpnia 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn. Skansen Pszczelarski w ramach inwestycji - Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".
Specyfikacja wraz z załącznikami
Ogłoszenie w BZP

dodano 7 sierpnia 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację o złożonych ofertach dotyczących zadania pn.: Zakup i dostawa samochodu w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".
Oświadczenie - grupa kapitałowa

dodano 6 sierpnia 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia w załączeniu informację z rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania pn.: Przebudowa i nadbudowa budynku OSP Bodzentyn i Centrum Kultury w Bodzentynie wraz z instalacjami wewnętrznymi".

dodano 2 sierpnia 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony na "Przebudowę biblioteki w Tarczku dla potrzeb GOKSiR w Pawłowie".
Specyfikacja wraz z załącznikami
Ogłoszenie w BZP
Projekt budowlany

dodano 31 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony na "Przebudowę szkoły w Grabkowie dla potrzeb GOKSiR w Pawłowie".
Specyfikacja wraz z załącznikami
Ogłoszenie w BZP
Projekt budowlany

dodano 31 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony na "Przebudowę pomieszczeń OSP w Kałkowie dla potrzeb GOKSiR w Pawłowie".
Specyfikacja wraz z załącznikami
Ogłoszenie w BZP
Projekt budowlany

dodano 30 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia w załączeniu informację z otwarcia ofert w postępowaniu na "Wykonanie prac budowlanych pn. Skansen Pszczelarski".

dodano 30 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia kolejne wyjaśnienia do Specyfikacji dotyczące zadania pn.: Zakup i dostawa samochodu w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".

dodano 30 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia wyjaśnienia do Specyfikacji dotyczące zadania pn.: Zakup i dostawa samochodu w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".

dodano 27 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony na "Przebudowę i adaptację spichlerza w Pokrzywnicy dla potrzeb GOKSiR w Pawłowie".
Specyfikacja wraz z załącznikami
Ogłoszenie w BZP
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP
Projekt budowlany

dodano 27 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony na "Przebudowę pomieszczeń OSP Brzezie dla potrzeb GOKSiR w Pawłowie".
Specyfikacja wraz z załącznikami
Wyjaśnienia do SIWZ


Ogłoszenie w BZP
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP
Projekt budowlany

dodano 27 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę samochodu w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".
Specyfikacja wraz z załącznikami
Wyjaśnienia do Specyfikacji
Dalsze wyjaśnienia do Specyfikacji

dodano 26 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia w załączeniu informację z rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania pn.: Zakup i dostawę nagłośnienia i oświetlenia scenicznego w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".

dodano 26 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich informuje, że w postępowaniu na "Zakup i dostawę samochodu w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich"" nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym postępowanie zostaje unieważnione.

dodano 24 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia wyjaśnienia do Specyfikacji dotyczące zadania pn.: Zakup i dostawę samochodu w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".

dodano 12 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieogranoczony na "Wykonanie prac budowlanych pn. Skansen Pszczelarski".
SIWZ i załączniki S2-S10
Projekt budowlano-wykonawczy
Przedmiar robót
STWiORB
Formularz cenowy
Opis prac związanych z renowacją uli

dodano 12 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację o złożonych ofertach dotyczących zadania pn.: Zakup i dostawę nagłośnienia i oświetlenia scenicznego w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".
Oświadczenie - grupa kapitałowa

dodano 12 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę samochodu w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".
Specyfikacja wraz z załącznikami
Wyjaśnienia do Specyfikacji

dodano 11 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia wyjaśnienia do Specyfikacji dotyczące zadania pn.: Zakup i dostawę nagłośnienia i oświetlenia scenicznego w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".

dodano 9 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich informuje, że w postępowaniu na "Wykonanie prac budowlanych pn. Skansen Pszczelarski" nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym postępowanie zostaje unieważnione.

dodano 5 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę nagłośnienia i oświetlenia scenicznego w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".
Wyjaśnienia do Specyfikacji

dodano 4 lipca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich informuje, że w postępowaniu na "Zakup i dostawę sceny mobilnej w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich" najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ALSPAW Sp. z o.o. ul. Batorego 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski za cenę brutto 221 031,00 zł z terminem realizacji 30 dni od dnia podpisania umowy.

dodano 29 czerwca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia w załączniku informację z otwarcia ofert w postępowaniu na "Zakup i dostawę sceny mobilnej w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".

dodano 25 czerwca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich zamieszcza w załączeniu informację z otwarcia ofert w postępowaniu na "Przebudowę i nadbudowę budynku OSP Bodzentyn i Centrum Kultury w Bodzentynie wraz z instalacjami wewnętrznymi".

dodano 21 czerwca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieogranoczony na "Wykonanie prac budowlanych pn. Skansen Pszczelarski".

dodano 19 czerwca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich informuje, że w postępowaniu na "Wykonanie prac budowlanych pn. Skansen Pszczelarski" nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym postępowanie zostaje unieważnione.

dodano 19 czerwca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieogranoczony na "Zakup i dostawę sceny mobilnej w ramach projektu pn: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".

dodano 14 czerwca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieogranoczony na "Przebudowę i nadbudowę budynku OSP Bodzentyn i Centrum Kultury w Bodzentynie wraz z instalacjami wewnętrznymi".

dodano 6 czerwca 2018 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieogranoczony na "Wykonanie prac budowlanych pn. Skansen Pszczelarski".

dodano 4 czerwca 2018 r.


Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia w załączeniu przewidywany plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku..

dodano 12 stycznia 2018 r.


Ogłoszenia z 2017 r.

Ogłoszenia z 2016 r.

Ogłoszenia z 2015 r.

Ogłoszenia z 2014 r.