OGŁOSZENIA 2014

Związek Gmin Gór Świętokrzyskich informuje, że w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem była: "Dostawa agregatu prądotwórczego do siedziby Związku" wpłynęło 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę biorąc pod uwagę kryterium ceny złożyła firma Pezal Product Line Sp. z o.o. ul. Miałki Szlak 52, 80-717 Gdańsk. Cena brutto oferty: 53 499,00 zł
dodano 28 lipca 2014 r.


Związek Gmin Gór Świętokrzyskich informuje, że w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem była: "Dostawa wysokociśnieniowego urządzenia do czyszczenia kanalizacji do siedziby Związku" wpłynęła jedna oferta złożona przez ANB Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 91, 04-118 Warszawa. Wartość oferty brutto 31 734,00 zł. Ponieważ złożona oferta przewyższa wartością środki przeznaczone przez Zamawiającego na realizację tego zadania, postępowanie zostaje unieważnione.
dodano 28 lipca 2014 r.


Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: "Dostawa wysokociśnieniowego urządzenia do czyszczenia kanalizacji do siedziby Związku".
dodano 16 lipca 2014 r.


Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: "Dostawa agregatu prądotwórczego do siedziby Związku".
dodano 14 lipca 2014 r.