OGŁOSZENIA 2015


Związek Gmin Gór Świętokrzyskich informuje, że podjął procedurę udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę na wykonanie studium wykonalności inwestycji dla projektu pn.: "Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich"
dodano 23 grudnia 2015 r.


Ogłoszenia z 2014 r.