OGŁOSZENIA 2017


Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia w załączeniu informację w sprawie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego dla zadania pn.:
"Część 1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlano - wykonawczej budowy sceny z zadaszeniem przy Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach.
Część 2. Opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlano - wykonawczej klimatyzacji w budynku Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach."
.

dodano 17 maja 2017 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym dla zadania pn.:
"Część 1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlano - wykonawczej budowy sceny z zadaszeniem przy Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach.
Część 2. Opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlano - wykonawczej klimatyzacji w budynku Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach."
.
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

dodano 11 maja 2017 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania pn.:
"Część 1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlano - wykonawczej budowy sceny z zadaszeniem przy Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach.
Część 2. Opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlano - wykonawczej klimatyzacji w budynku Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach."
.
SIWZ i załączniki do SIWZ
Ogłoszenie z BZP nr 74755-2017 z dnia 2017-04-27 r.

dodano 27 kwietnia 2017 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w powtórzonym postępowaniu pn.: "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - wykonawczej dla: budynku „Domu Kultury” w miejscowości Rudki wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowy „Pasażu infrastruktury drewnianej” przy ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi.".

dodano 29 marca 2017 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia w załączeniu informację z otwarcia ofert złożonych w powtórzonym postępowaniu pn.: "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - wykonawczej dla: budynku „Domu Kultury” w miejscowości Rudki wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowy „Pasażu infrastruktury drewnianej” przy ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi.". Przypominamy również o przesłaniu w ciągu 3 dni oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (oświadczenie)

dodano 20 marca 2017 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania pn.: "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - wykonawczej dla: budynku „Domu Kultury” w miejscowości Rudki wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowy „Pasażu infrastruktury drewnianej” przy ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi.".
SIWZ i załączniki do SIWZ

dodano 8 marca 2017 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia w załączeniu informację dotyczącą rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na usługę pn.: "Opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej Skansenu Pszczelarskiego w msc. Sędek na terenie Gminy Łagów wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół".

dodano 7 marca 2017 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich informuje, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - wykonawczej dla: budynku „Domu Kultury” w miejscowości Rudki wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowy „Pasażu infrastruktury drewnianej” przy ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi." zostało unieważnione.

dodano 7 marca 2017 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia w załączeniu informację dotyczącą rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na usługę pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji na realizację robót budowlanych związanych z wykonaniem adaptacji budynku OSP w Bodzentynie na potrzeby MGCKiT".

dodano 3 marca 2017 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia w załączeniu informację dot. rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na usługi pn.: "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczej budynku "Opatówki" w Nowej Słupi wraz z adaptacją, remontem i konserwacją oraz zagospodarowaniem przestrzeni wokół".

dodano 20 lutego 2017 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia w załączeniu wyniki postępowania przetargowego na usługi pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy i dostosowania pomieszczeń dla potrzeb filii Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie".

dodano 15 lutego 2017 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia w załączeniu informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: "Opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej Skansenu Pszczelarskiego w msc. Sędek na terenie Gminy Łagów wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół".

dodano 15 lutego 2017 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia w załączeniu informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji na realizację robót budowlanych związanych z wykonaniem adaptacji budynku OSP w Bodzentynie na potrzeby MGCKiT".

dodano 15 lutego 2017 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia w załączeniu informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - wykonawczej dla: budynku „Domu Kultury” w miejscowości Rudki wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowy „Pasażu infrastruktury drewnianej” przy ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi.". Przypominamy również o przesłaniu w ciągu 3 dni oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (oświadczenie)

dodano 15 lutego 2017 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania pn.: "Opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej Skansenu Pszczelarskiego w msc. Sędek na terenie Gminy Łagów wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół".
SIWZ i załączniki do SIWZ

dodano 6 lutego 2017 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania pn.: "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - wykonawczej dla: budynku „Domu Kultury” w miejscowości Rudki wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowy „Pasażu infrastruktury drewnianej” przy ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi.".
SIWZ i załączniki do SIWZ

dodano 31 stycznia 2017 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia w załączeniu informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczej budynku "Opatówki" w Nowej Słupi wraz z adaptacją, remontem i konserwacją oraz zagospodarowaniem przestrzeni wokół". Przypominamy również o przesłaniu w ciągu 3 dni oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (oświadczenie)

dodano 31 stycznia 2017 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia w załączeniu informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy i dostosowania pomieszczeń dla potrzeb filii Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie".

dodano 31 stycznia 2017 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji na realizację robót budowlanych związanych z wykonaniem adaptacji budynku OSP w Bodzentynie na potrzeby MGCKiT"".
SIWZ i załączniki do SIWZ
wyjaśnienia do Specyfikacji

dodano 30 stycznia 2017 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania pn.: "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczej budynku "Opatówki" w Nowej Słupi wraz z adaptacją, remontem i konserwacją oraz zagospodarowaniem przestrzeni wokół".
SIWZ i załączniki do SIWZ

dodano 20 stycznia 2017 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy i dostosowania pomieszczeń dla potrzeb filii Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie".
SIWZ i załączniki do SIWZ

dodano 19 stycznia 2017 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich informuje, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczej budynku "Opatówki" w Nowej Słupi wraz z adaptacją, remontem i konserwacją oraz zagospodarowaniem przestrzeni wokół" zostało unieważnione.

dodano 18 stycznia 2017 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia w załączeniu informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczej budynku "Opatówki" w Nowej Słupi wraz z adaptacją, remontem i konserwacją oraz zagospodarowaniem przestrzeni wokół". Przypominamy również o przesłaniu w ciągu 3 dni oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (oświadczenie)

dodano 17 stycznia 2017 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich informuje, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy i dostosowania pomieszczeń dla potrzeb filii Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie" zostało unieważnione.

dodano 11 stycznia 2017 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania pn.: "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczej budynku "Opatówki" w Nowej Słupi wraz z adaptacją, remontem i konserwacją oraz zagospodarowaniem przestrzeni wokół".
SIWZ i załączniki do SIWZ

dodano 3 stycznia 2017 r.


Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok.

dodano 3 stycznia 2017 r.


Ogłoszenia z 2016 r.

Ogłoszenia z 2015 r.

Ogłoszenia z 2014 r.