Uchwały Zgromadzenia Związku 2017

Nr uchwały
Z dnia
W sprawie
XXI-56-2017
19 grudnia 2017 r.
budżetu Związku na 2018 rok
XXI-55-2017
19 grudnia 2017 r.
Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2017-2021
XXI-54-2017
19 grudnia 2017 r.
zmiany w budżecie Związku na 2017 rok
XXI-53-2017
19 grudnia 2017 r.
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2017-2020
XX-52-2017
11 lipca 2017 r.
zmian w budżecie Związku na 2017 rok (załączniki)
XX-51-2017
11 lipca 2017 r.
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2017-2020 (załączniki)
XIX-50-2017
7 czerwca 2017 r.
udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin Gór Świętokrzyskich za rok 2016
XIX-49-2017
7 czerwca 2017 r.
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok (informacja z wykonania budżetu za 2016 rok)
XVIII-48-2017
16 lutego 2017 r.
zmian w budżecie Związku na 2017 rok (załączniki)
XVIII-47-2017
16 lutego 2017 r.
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2017-2020 (załączniki)
XVIII-46-2017
16 lutego 2017 r.
ustalenia składki członkowskiej na 2017 rok

Uchwały Zgromadzenia z 2016 r.

Uchwały Zgromadzenia z 2015 r.

Uchwały Zgromadzenia z 2014 r.

Uchwały Zgromadzenia z 2013 r.
Uchwały Zgromadzenia z 2012 r.
Uchwały Zgromadzenia z 2011 r.
Uchwały Zgromadzenia z 2010 r.
Uchwały Zgromadzenia z 2009 r.
Uchwały Zgromadzenia z 2008 r.
Uchwały Zgromadzenia z 2007 r.