Uchwały Zgromadzenia Związku 2018

Nr uchwały
Z dnia
W sprawie
I-08-2018
27 grudnia 2018 r.
zmiany budżetu Związku na 2018 rok
I-07-2018
27 grudnia 2018 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021
I-06-2018
27 grudnia 2018 r.
wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
I-05-2018
27 grudnia 2018 r.
wyboru Członka Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
I-04-2018
27 grudnia 2018 r.
wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
I-03-2018
27 grudnia 2018 r.
wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
I-02-2018
27 grudnia 2018 r.
wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
I-01-2018
27 grudnia 2018 r.
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
XXIV-77-2018
28 września 2018 r.
zmian w budżecie Związku na 2018 rok
XXIV-76-2018
28 września 2018 r.
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021
XXIII-75-2018
26 czerwca 2018 r.
nieodpłatnego przekazania nieruchomości na własność Miasta i Gminy Suchedniów - kanalizacja ul. Zagórska w Suchedniowie
XXIII-74-2018
26 czerwca 2018 r.
nieodpłatnego przekazania nieruchomości na własność Miasta i Gminy Suchedniów - kanalizacja ul. Stokowiec, Szeroka i Langiewicza w Suchedniowie
XXIII-73-2018
26 czerwca 2018 r.
nieodpłatnego przekazania nieruchomości na własność Gminy Zagnańsk - kanalizacja Samsonów Komorniki Dudków
XXIII-72-2018
26 czerwca 2018 r.
nieodpłatnego przekazania nieruchomości na własność Gminy Zagnańsk - kanalizacja Tumlin Dąbrówka
XXIII-71-2018
26 czerwca 2018 r.
nieodpłatnego przekazania nieruchomości na własność Gminy Zagnańsk - kanalizacja Bartków Górny i Goleniowy
XXIII-70-2018
26 czerwca 2018 r.
nieodpłatnego przekazania nieruchomości na własność Gminy Zagnańsk - wodociąg Samsonów Podlesie
XXIII-69-2018
26 czerwca 2018 r.
nieodpłatnego przekazania nieruchomości na własność Gminy Zagnańsk - kanalizacja Kaniów
XXIII-68-2018
26 czerwca 2018 r.
nieodpłatnego przekazania nieruchomości na własność Gminy Zagnańsk - kanalizacja Chrusty Małe i Duże
XXIII-67-2018
26 czerwca 2018 r.
nieodpłatnego przekazania nieruchomości na własność Gminy Łączna - kanalizacja Osełków
XXIII-66-2018
26 czerwca 2018 r.
nieodpłatnego przekazania nieruchomości na własność Gminy Łączna - kanalizacja Czerwona Górka, Jęgrzna
XXIII-65-2018
26 czerwca 2018 r.
nieodpłatnego przekazania nieruchomości na własność Gminy Górno - kanalizacja Bęczków
XXIII-64-2018
26 czerwca 2018 r.
udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin Gór Świętokrzyskich za rok 2017
XXIII-63-2018
26 czerwca 2018 r.
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
XXII-62-2018
21 marca 2018 r.
nieodpłatnego przekazania nieruchomości na własność Gminy Bieliny (2)
XXII-61-2018
21 marca 2018 r.
nieodpłatnego przekazania nieruchomości na własność Gminy Bieliny (1)
XXII-60-2018
21 marca 2018 r.
nieodpłatnego przekazania nieruchomości na własność Miasta i Gminy Łagów
XXII-59-2018
21 marca 2018 r.
ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2018 rok
XXII-58-2018
21 marca 2018 r.
zmian w budżecie Związku na 2018 rok
XXII-57-2018
21 marca 2018 r.
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2018-2021 (załączniki)

Uchwały Zgromadzenia z 2017 r.

Uchwały Zgromadzenia z 2016 r.

Uchwały Zgromadzenia z 2015 r.

Uchwały Zgromadzenia z 2014 r.

Uchwały Zgromadzenia z 2013 r.
Uchwały Zgromadzenia z 2012 r.
Uchwały Zgromadzenia z 2011 r.
Uchwały Zgromadzenia z 2010 r.
Uchwały Zgromadzenia z 2009 r.
Uchwały Zgromadzenia z 2008 r.
Uchwały Zgromadzenia z 2007 r.