Uchwały Zarządu Związku 2017 r.

Nr uchwały
Z dnia
W sprawie
9/2017
24 maja 2017 r.
zmian w budżecie Związku na 2017 rok (załączniki)
8/2017
27 kwietnia 2017 r.
powołania komisji do wyboru wykonawcy "Opracowania kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy sceny z zadaszeniem przy Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach. Opracowania kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej klimatyzacji w budynku Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach"
7/2017
1 marca 2017 r.
powołania komisji przetargowej do wyboru wykonawcy "Opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczej dla budynku Domu Kultury w miejscowości Rudki wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowy Pasażu Infrastruktury Drewnianej przy ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi"
6/2017
6 lutego 2017 r.
powołania komisji przetargowej do wyboru wykonawcy "Opracowania kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej Skansenu Pszczelarskiego w msc. Sędek na terenie Gminy Łagów wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół"
5/2017
6 lutego 2017 r.
powołania komisji przetargowej do wyboru wykonawcy "Wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji na realizację robót budowlanych związanych z adaptacją budynku OSP w Bodzentynie na potrzeby MGCKiT"
4/2017
6 lutego 2017 r.
powołania komisji przetargowej do wyboru wykonawcy "Opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczej dla budynku Domu Kultury w miejscowości Rudki wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowy Pasażu Infrastruktury Drewnianej przy ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi"
3/2017
19 stycznia 2017 r.
powołania komisji przetargowej do wyboru wykonawcy "Opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczej budynku Opatówki w Nowej Słupi wraz z adaptacją, remontem i konserwacją oraz zagospodarowaniem przestrzeni wokół"
2/2017
19 stycznia 2017 r.
powołania komisji przetargowej do wyboru wykonawcy "Opracowania dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy i dostosowania pomieszczeń dla potrzeb filii Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie"
1/2017
3 stycznia 2017 r.
powołania komisji przetargowej do wyboru wykonawcy "Opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczej budynku Opatówki w Nowej Słupi wraz z adaptacją, remontem i konserwacją oraz zagospodarowaniem przestrzeni wokół"

Uchwały Zarządu z 2016 r.

Uchwały Zarządu z 2015 r.

Uchwały Zarządu z 2014 r.

Uchwały Zarządu z 2013 r.
Uchwały Zarządu z 2012 r.
Uchwały Zarządu z 2011 r.
Uchwały Zarządu z 2010 r.
Uchwały Zarządu z 2009 r.
Uchwały Zarządu z 2008 r.
Uchwały Zarządu z 2007 r.