Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie


Dwudniowa pacyfikacja Michniowa 12 i 13 lipca 1943 roku obróciła wieś w zgliszcza i pogorzelisko. Ci, co przeżyli wiedzieli, że pamięć o pacyfikacji musi przetrwać. Dlatego pierwszą inicjatywą michniowskiej społeczności było wybudowanie pomnika, na którym wyryto nazwiska ponad 200 ofiar niemieckiego bestialstwa. Płyta zwieńczona jest krzyżem – symbolem cierpienia i męczeństwa. W pomnik wpisane jest także słowo PAX – pokój. W 1945 roku odbyły się pierwsze uroczystości rocznicowe pacyfikacji Michniowa podczas których poświęcono mogiłę pomordowanych. Od tego dnia „zaduszki” w Michniowie odbywają się corocznie 12 i 13 lipca. Kolejne lata to odbudowa wsi i budowa pamięci. Władze wspólnie z mieszkańcami Michniowa angażowały się w upamiętnienie tej zbrodni. Wyrazem tego było przyznanie dla Michniowa Krzyża Grunwaldu. Mieszkańcy wsi nieustannie przypominali swą historię, dobitnie podkreślając okrucieństwo wojny. Dzięki ich postawie Michniów powoli stawał się symbolem męczeństwa wszystkich polskich wsi. Powstała Izba Pamięci, w której gromadzono pamiątki, zdjęcia i relacje pokazujące tragizm wojny. Z biegiem lat miejsce to stało się celem wycieczek. Dzięki zaangażowaniu Fundacji „Pomnik Mauzoleum” powstało Sanktuarium Męczeńskich Wsi Polskich, którego symbolem stała się Michniowska Pieta. Tworzący się wokół Piety las krzyży przypominał o pacyfikacjach polskich wsi. Coroczne obchody skupiały setki osób, których celem były nie tylko kultywowanie pamięci o pomordowanych, ale także budowanie świadomości społecznej o roli, jaką odegrała wieś polska w czasach II wojny światowej.

Obecnie w Domu Pamięci Narodowej prezentowane są wystawy nawiązujące swą wymową do roli mieszkańców wsi w latach 1939–1945, a także ofiar jakie poniosły wiejskie społeczności na terenie całej Polski. Postępujące zmiany w zakresie muzealnictwa i wystawiennictwa a także szeroki zakres tematyczny upamiętnienia spowodował, że Muzeum Wsi Kieleckiej zdecydowało się na rozbudowę obiektu. Zwycięski projekt Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich autorstwa Mirosława Nizio jest obecnie w trakcie realizacji. Budynek, który formą przypomina niszczejącą przez lata okupacji wieś polską znajduje się w stanie surowym, zamkniętym.

Wirtualnym odzwierciedleniem założeń jest portal: http://martyrologiawsipolskich.pl.

Mauzoleum prowadzi szeroki program edukacyjny, którego oferta znajduje się na stronie Muzeum Wsi Kieleckiej: http://mwk.com.pl/pl/oferta/oferta_edukacyjna/, http://mwk.com.pl/userfiles/files/pdf_y/edukacja_michniow_tabela.pdf.

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich oferuje do wypożyczenie wystawy planszowe:

  • "Wołyń – Ziemia znaczona polską krwią”
  • "II wojna światowa na Kielecczyźnie”
  • "Świat powinien wiedzieć ….Martyrologia chłopów polskich 1939-1945”
  • "Bóg, Honor, Ojczyzna. Powstańcy styczniowi 1863 r. oraz partyzanci Ziemi Świętokrzyskiej w latach 1939–1945 w walce o wolność Polski”
  • "Mauzoleum Pamięci”
  • "Wrzesień 39 w niemieckiej propagandzie”

Informacja o warunkach wypożyczenia pod nr tel. 41 25 45 162 lub mauzoleum@mwk.com.pl
Zapraszamy do zapoznania się z bieżącą ofertą wystaw czasowych: http://mwk.com.pl/pl/.

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie
Michniów 38, 26-130 Suchedniów
tel. 41 254 51 62
tel. kom: 664 517 718
e-mail: mauzoleum@mwk.com.pl


Czynne:
styczeń - kwiecień
poniedziałek - piątek od godz. 8:00 do 16:00
maj - wrzesień
poniedziałek - niedziela od godz. 8:00 do 16:00
październik - grudzień
poniedziałek - piątek od godz. 8.00 do 16.00

Dojazd: http://mwk.com.pl/pl/sg/nasze_obiekty/mauzoleum_martyrologii_wsi_polskich_w_michniowie/jak_dojechac/
Wstęp bezpłatny
Zapraszamy

Nowy obiekt Mauzoleum w trakcie budowy
Nowy obiekt Mauzoleum w trakcie budowy
Nowy obiekt Mauzoleum w trakcie budowy
Dzieci michniowskie przed pacyfikacją
Pacyfikacja Michniowa
Pacyfikacja Michniowa
Dokumenty Eugeniusza Malinowskiego ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie
Wystawa - II Wojna Światowa na Kielecczyźnie
Wystawa - Wołyń - Ziemia znaczona polską krwią