Serdecznie witamy Państwa na stronie internetowej Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

Strona wkrótce zostanie ukończona. Poprzednia wersja strony

Wydarzenia 2014

logo W dniu 23 grudnia 2014 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich nowej kadencji. Na tym posiedzeniu dotychczasowy Przewodniczący Zarządu Związku złożył sprawozdanie z działalności Związku z ostatniej kadencji. W załączniku treść sprawozdania.

logo W dniu 23 grudnia 2014 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich nowej kadencji. Zebrani na wstępie wysłuchali sprawozdania z działalności Związku w kadencji 2011-2014 przedstawionego przez dotychczasowego Przewodniczącego Zarządu - Stanisława Marka Kraka. Następnie wybrano władze Związku. Na Przewodniczącego Zgromadzenia członków Związku wybrany został ponownie p. Krzysztof Gajewski - Wójt Gminy Waśniów. Jego zastępcą został p. Andrzej Gąsior - Wójt Gminy Nowa Słupia. Przewodniczącym Zarządu Związku wybrano p. Sławomira Kopacza - Wójta Gminy Bieliny, Zastępcą Przewodniczącego został p. Romuald Kowaliński - Wójt Gminy Łączna, a Członkiem Zarządu p. Tomasz Lato - Wójt Gminy Masłów. W skład Komisji Rewizyjnej Związku weszli: Cezary Błach - Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów, Mirosław Kopytek - przedstawiciel Gminy Łączna i Władysław Kowalewski - przedstawiciel Gminy Zagnańsk. Zebrani serdecznie podziękowali za dotychczasową pracę ustępującemu Zarządowi Związku na czele z p. Stanisławem Markiem Krakiem współzałożycielem Związku i jego jedynym, jak dotychczas, Przewodniczącym.

logo Zgromadzenie członków Związku, które odbyło się dnia 27 października zapoznało się z informacją z wykonania budżetu Związku za I półrocze 2014 roku i informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku oraz przyjęło uchwały w sprawie zmian w budżecie Związku na 2014 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2014-2017.

logo Zgromadzenie członków Związku, które odbyło się dnia 14 sierpnia przyjęło uchwały w sprawie zmian w budżecie Związku na 2014 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2014-2017.

logo Zgromadzenie członków Związku, które odbyło się dnia 30 czerwca przyjęło uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku z wykonania budżetu za 2013 rok oraz udzieliło absolutorium Zarządowi Związku za 2013 rok. Poruszana była również sprawa rozliczenia Związku z Gminą Nowa Słupia w ramach realizacji projektu pn.: "Ochrona naturalnych walorów przyrodniczych gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich - etap III i IV - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia; Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Waśniów".

logo Zgromadzenie członków Związku, które odbyło się dnia 5 czerwca przyjęło uchwały w sprawie zmian w budżecie Związku na 2014 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2014-2017.

logo Zgromadzenie członków Związku, które odbyło się dnia 31 marca przyjęło uchwały w sprawie zmian w budżecie Związku na 2014 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2014-2017.

logo Dnia 26 lutego odbyło się spotkanie Wójtów i Burmistrzów gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. Tematem spotkania były rozliczenia zadań realizowanych w Gminach Górno i Zagnańsk w ramach projektu pn."Ochrona naturalnych walorów przyrodniczych Gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich".

logo Pismo Samorządu Terytorialnego wraz z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym, firmą 3Step sp. z o.o. oraz Fundacją Miejsc i Ludzi aktywnych organizuje bezpłatny, ogólnopolski konkurs Gmina Przyjazna Turystom. Patronem honorowym konkursu jest Podsekretarz Stanu Ministerstwa Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska. Konkurs ma na celu promowanie gmin, które w swoich działaniach nie zapominają o turystach przygotowując i udostępniając im szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, plaże, stoki narciarskie, bazę gastronomiczną, noclegową, punkty informacyjne, materiały promocyjne, mapy, ulotki, foldery, gadżety, lokalne imprezy promujące gminę, jej kulturę i walory. Konkurs odbywa się dwuetapowo: do 30 marca gminy mogą przysłać swoje zgłoszenia (decyduje data stempla pocztowego), w okresie wakacyjnym zostanie przeprowadzone głosowanie internetowe na stronach partnerów konkursu, gdzie internauci bezpłatnie będą mogli oddać głos na swojego faworyta. Laureaci Konkursu otrzymają certyfikaty Gmina Przyjazna Turystom, ponadto zwycięzca konkursu otrzyma mobilną aplikację turystyczną przygotowaną specjalnie dla jego gminy, którą będzie mógł udostępnić turystom, a laureaci miejsc od 2 do 6 będą mogli bezpłatnie zamieścić po dwa szlaki turystyczne na platformie turystycznej bystep.pl

Czytaj więcej

logo Zgromadzenie członków Związku, które odbyło się dnia 31 stycznia przyjęło uchwały w sprawie składki członkowskiej na 2014 rok oraz w sprawie budżetu Związku i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

logo W dniu 21 stycznia odbyło się spotkanie Wójtów/Burmistrzów Gmin Związku Gmin Gór Świetokrzyskich z Dyrektorem Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Tematem spotkania były sprawy poruszane w liście otwartym Związku do Dyrekcji Parku jako sprzeciw Związku przeciwko planom poszerzenia strefy ochronnej Parku.