Serdecznie witamy Pańtwa na stronie internetowej Zwiąku Gmin Gór Świętokrzyskich.

Poprzednia wersja strony

Wydarzenia 2016

logo Posiedzenie Zgromadzenia Związku, tym razem gościnnie odbyło się na terenie Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej w dniu 21 grudnia. Zebrani przyjęli jednogłośnie budżet Związku na 2017 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2020. Podsumowano również działalność Związku w 2016 roku.

logo Kolejne posiedzenie członków Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich odbyło się dnia 9 listopada w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach. Zgromadzeni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku na I półrocze 2016 roku. Wysłuchali także informacji na temat obowiązków gmin wynikających z nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Panel ten przygotował Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów - C.Błach. Przyjęto uchwałę upoważniającą Zarząd Związku do podpisania porozumienia z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach w sprawie nawiązania współpracy.

logo logo Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs pn.: "Z ekologią przez Góry Świętokrzyskie" organizowany przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich z udziałem 9 gmin. Nagrody w konkursie zostały dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach kwotą 30 000 zł. Za zajęcie I miejsca są to rowery górskie, za II miejsce - tablety, za III miejsce - głośniki komputerowe. W rozwinięciu lista nagrodzonych.

wręczenie nagród w Gminie Bieliny
wręczenie nagród w Gminie Bodzentyn
wręczenie nagród w Gminie Górno
wręczenie nagród w Gminie Łagów
wręczenie nagród w Gminie Łączna
wręczenie nagród w Gminie Masłów
wręczenie nagród w Gminie Nowa Słupia
wręczenie nagród w Gminie Pawłów
wręczenie nagród w Gminie Waśniów

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie


Dwudniowa pacyfikacja Michniowa 12 i 13 lipca 1943 roku obróciła wieś w zgliszcza i pogorzelisko. Ci, co przeżyli wiedzieli, że pamięć o pacyfikacji musi przetrwać. Dlatego pierwszą inicjatywą michniowskiej społeczności było wybudowanie pomnika, na którym wyryto nazwiska ponad 200 ofiar niemieckiego bestialstwa. Płyta zwieńczona jest krzyżem – symbolem cierpienia i męczeństwa. W pomnik wpisane jest także słowo PAX – pokój.

logo logo Związek Gmin Gór Świętokrzyskich wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz samorządami gmin: Bieliny, Bodzentyn, Nowa Słupia, Pawłów, Waśniów, Łagów, Łączna, Masłów i Górno ogłasza konkurs pn.: "Z ekologią przez Góry Świętokrzyskie"


W dniu 7 lipca 2016 r. Zarząd Związku Gmin Gór Świętokrzyskich podpisał Pre-umowę nr 07/16/K z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie projektu pn.:"Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebuową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich" w ramach Działania 4.4 - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 7 955 511,77 zł, a przyznana kwota dofinansowania z EFRR wynosi 6 364 409,41 zł. Projekt będzie realizowany na teranach gmin: Bieliny, Bodzentyn, Łagów, Nowa Słupia i Pawłów.

logo Na posiedzeniu Członków Zgromadzenia Związku, które odbyło się dnia 6 lipca, zostały przyjęte uchwały w sprawie zmian w budżecie Związku na 2016 r. oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2016-2020. Ponadto, podpisano porozumienia z Gminami: Bieliny, Bodzentyn, Łagów, Nowa Słupia i Pawłów w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: "Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebuową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".


Informujemy, że nasz projekt pn.: "Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebuową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich" znalazł się na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 16.06.2016 r. liście podstawowej Projektów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu w ramach Działania 4.4 - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wartość projektu wynosi 7 955 511,77 zł, a przyznana kwota dofinansowania z EFRR wynosi 5 966 633,82 zł oraz środki w budżetu Państwa w kwocie 397 775,59 zł. Projekt będzie realizowany na teranach gmin: Bieliny, Bodzentyn, Łagów, Nowa Słupia i Pawłów.

logo Na ostatnim posiedzeniu Członków Zgromadzenia Związku, które odbyło się dnia 15 czerwca, zostały przyjęte uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2015 r. oraz w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku z wykonania budżetu za 2015 r.

logo Członkowie Zgromadzenia Związku, na swym posiedzeniu w dniu 30 maja, dokonali zmian w budżecie Związku na 2016 r. Zmiany dotyczyły zabezpieczenia środków finansowych dla nowo zgłoszonego wniosku o dofinansowanie projektu pn.: "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach Związku Gmin Gór Świętokrzyskich". Wniosek w tej sprawie został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2020.

logo Zgromadzenie Członków Związku, które odbyło się dnia 6 kwietnia, przyjęło uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Masłów, zmian w budżecie Związku na 2016 r. oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2016-2020. Udzielając pomocy finansowej Gminie Masłów Związek Gmin Gór Świętokrzyskich dołożył swoją cegiełkę do budowy pomnika Św. Jana Pawła II w 25 rocznicę jego wizyty na Ziemi Świętokrzyskiej. W posiedzeniu po raz pierwszy na pełnoprawnych warunkach uczestniczyli przedstawiciele Gminy Pawłów, która oficjalnie została członkiem Związku.

logo Głównym tematem Posiedzenia Zgromadzenia Członków Zwiąku, które odbyło się dnia 1 lutego było wypracowanie stanowiska w sprawie decyzji Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego lokalizacji Parku Dziedzictwa Ziemi Świętokrzyskiej na terenie Gminy Bałtów. Zebrani jednogłośnie przyjęli uchwałę wyrażającą zdecydowanie negatywne stanowisko zwracając uwagę, że pierwotnie Park Dziedzictwa miał być zlokalizowany na terenie Gminy Nowa Słupia (treść stanowiska Związku z zakładce "Uchwały Zgromadzenia").

logo W dniu 18 stycznia odbyło się Posiedzenie Zgromadzenia Członków Związku, na którym przyjęto uchwały w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2016 rok, zmian w budżecie Związku na 2016 r. oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2016-2020. Poruszono również sprawę lokalizacji Parku Dziedzictwa Ziemi Świętokrzyskiej, który początkowo miał być utworzony na terenie Gminy Nowa Słupia, jednak decyzją Regionalnej Organizacji Turystycznej został przeniesiony na teren Gminy Bałtów.

Wydarzenia 2015

Wydarzenia 2014