Serdecznie witamy Pańtwa na stronie internetowej Zwiąku Gmin Gór Świętokrzyskich.

Poprzednia wersja strony

Aktualności


Pre-umowa na projekt: "Śladami kultury benedyktyńskiej" podpisana


19 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste podpisanie pre-umów o dofinansowanie projektów w ramach działania 4.4 - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (OSI Obszar Gór Świętokrzyskich) ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Pre-umowę o dofinansowanie w imieniu Związku podpisali Przewodniczący Zarządu Sławomir Kopacz oraz Skarbnik Paweł Wikło.

logo

PRZYRODNICZE FOTOSTORY

Przy okazji projektu pn.: "Program edukacji ekologicznej dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na 2017 rok" prowadzonego przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich wraz z gminami Związku oraz Świętokrzyskim Parkiem Narodowym przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach, uczestnicy wyjazdów jednodniowych uczestniczyli w konkursie na "Przyrodnicze fotostory". Konkurs polegał na sporządzeniu fotorelacji z przebytej wycieczki. W konkursie wzięło udział 349 uczniów z 21 szkół. Komisja konkursowa oceniła nadesłane prace. Decyzją komisji najciekawszą pracę zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej z Łomna. W załączeniu prezentacja.
Lista szkół biorąca udział w konkursie
Zwycięska prezentacja


Projekt: "Śladami kultury benedyktyńskiej" z dofinansowaniem z RPO


To wynik rozstrzygnięcia konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Związek Gmin Gór Świętokrzyskich będzie realizował projekt we współpracy z Gminami: Bieliny, Bodzentyn, Łagów i Pawłów. Projekt polega na utworzeniu kompleksowego produktu turystycznego - szlaku kulturowego łączącego wiele miejsc skupionych wokół serca Gór Świętokrzyskich - Świętego Krzyża w jedną intrygującą i nowoczesną całość. Zadanie o wartości całkowitej 20 mln 33 tys. złotych decyzją Zarządu Województwa uzyska dofinansowanie w wysokości 15,7 mln zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych w projekcie.

logo

KONKURS PLASTYCZNY - ROZSTRZYGNIĘCIE

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs plastyczny dotyczący projektu pn.: "Program edukacji ekologicznej dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na 2017 rok" prowadzony przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich wraz z gminami Związku przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach, ogłaszamy konkurs plastyczny pn.: "Czyste powietrze w Górach Świętokrzyskich". W załączniku przedstawiamy laureatów konkursu. Informujemy, że wręczenie nagród odbędzie się w terminie późniejszym w każdej gminie oddzielnie, a zwycięzcy zostaną o tym poinformowani.

Wręczenie nagród w Gminie Bieliny
Wręczenie nagród w Gminie Górno
Wręczenie nagród w Gminie Pawłów
Wręczenie nagród w Gminie Waśniów
Wręczenie nagród w Gminie Nowa Słupia
Wręczenie nagród w Gminie Zagnańsk
Wręczenie nagród w Gminie Suchedniów
Wręczenie nagród w Gminie Masłów
Wręczenie nagród w Gminie Bodzentyn
Wręczenie nagród w Gminie Łagów
Wręczenie nagród w Gminie Łączna

logo

KONKURS PLASTYCZNY

Realizując projekt pn.: "Program edukacji ekologicznej dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na 2017 rok" prowadzony przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich wraz z gminami Związku przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach, ogłaszamy konkurs plastyczny pn.: "Czyste powietrze w Górach Świętokrzyskich". Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Szczegóły konkursu w załącznikach.

"Śladami kultury benedyktyńskiej" to projekt, o którego dofinansowanie stara się Związek Gmin Gór Świętokrzyskich we współpracy z Gminami: Bieliny, Bodzentyn, Łagów i Pawłów. Projekt polega na utworzeniu kompleksowego produktu turystycznego - szlaku kulturowego łączącego wiele miejsc skupionych wokół serca Gór Świętokrzyskich - Świętego Krzyża w jedną intrygującą i nowoczesną całość. Jednym z elementów projektu jest przygotowanie rozwiązania multimedialnego, wirtualnej rzeczywistości (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR) przy pomocy gogli i hełmów. Przedstawienie tej koncepcji było tematem spotkania przedstawicieli Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego, które odbyło się w dniu 6 września w Urzędzie Marszałkowskim.

logo W dniu 22 sierpnia 2017 r. została podpisana umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn.: "Cudze chwalicie, swego nie znacie" - Zielone szkoły na terenie gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. Projekt polega na organizacji 6-dniowych zielonych szkół w ilości 11 turnusów (jeden turnus dla każdej gminy). W ramach turnusu planowane jest zapoznanie uczestnikó z danej gminy z walorami przyrodniczymi innych gmin Związku. Projekt, którego wartość wynosi 119 200,00 zł będzie dofinansowany z WFOŚiGW kwotą 149 000,00 zł.

logo 11 lipca 2017 r. odbyło się kolejne Posiedzenie Zgromadzenia Członków Związku. Przyjęto uchwały w sprawie zmian w budżecie Związku na 2017 r. oraz zmian w WPF. Zmiany podyktowane były złożeniem przez Związek wniosku o dofinansowanie projektu pn: "Śladami kultury benedyktyńskiej".

logo W dniu 19 czerwca 2017 r. została podpisana umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn.: "Projekt edukacyjny - Poznaję i chronię własne dziedzictwo przyrodnicze". Projekt polega na organizacji cyklu jednodniowych wyjazdów edukacyjno-przyrodniczo-krajoznawczych dla uczniów szkół z gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. Projekt, którego wartość wynosi 37 800,00 zł będzie dofinansowany z WFOŚiGW kwotą 30 240,00 zł.

logo W dniu 19 czerwca 2017 r. została podpisana umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn.: "Program edukacji ekologicznej dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na 2017 rok". Projekt polega na organizacji cyklu 3 plastycznych konkursów edukacyjnych "Czyste powietrze w Górach Świętokrzyskich". Konkursy będą organizowane pośród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów we wrześniu br. Projekt, którego wartość wynosi 50 000,00 zł będzie dofinansowany z WFOŚiGW kwotą 40 000,00 zł.

logo Zgromadzenie Związku, które odbyło się w dniu 7 czerwca 2017 r. przyjęło sprawozdanie Zarządu Związku z wykonania budżetu za 2016 rok oraz udzieliło absolutorium dla Zarządu Związku za 2016 rok.

logo Pierwsze w nowym roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku odbyło się w dniu 16 lutego. Zebrani przyjęli jednogłośnie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej na 2017 r., zmiany budżetu Związku na 2017 rok oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020. Omówiono również bieżącą działalność Związku.

Wydarzenia 2016

Wydarzenia 2015

Wydarzenia 2014