Serdecznie witamy Pańtwa na stronie internetowej Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

Aktualności 2019


Spichlerz w Pokrzywnicy oddany do użytku
Po kilkudziesięciu latach zapomnienia do użytku wraca zabytkowy spichlerz w Pokrzywnicy. 15 grudnia br. władze samorządowe w towarzystwie mieszkańców Pokrzywnicy, Trzeszkowa oraz Wieloborowic uroczyście otworzyli kompleksowo odremontowany obiekt.

dodano 18 grudnia 2019 r.


logo logo Związek Gmin Gór Świętokrzyskich zakończył Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu pn.: "Program edukacji ekologicznej dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na 2019 rok" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Dla najlepszych zostały ufundowane nagrody w postaci: rowerów - za I miejsce, miniodbiorniki radiowe - za II miejsce, mikroodbiorniki radiowe - za III miejsce. Sukcesywnie nagrody będą wręczane laureatom w każdej Gminie. Relacje z wręczania nagród poniżej:
Wręczenie nagród w Gminie Bodzentyn
Wręczenie nagród w Gminie Łagów
Wręczenie nagród w Gminie Łączna
Wręczenie nagród w Gminie Suchedniów
Wręczenie nagród w Gminie Zagnańsk
Wręczenie nagród w Gminie Nowa Słupia
Wręczenie nagród w Gminie Pawłów
Wręczenie nagród w Gminie Masłów
Wręczenie nagród w Gminie Waśniów
Wręczenie nagród w Gminie Górno

dodano 30 listopada 2019 r.Zakończyły się prace remontowo-budowlane świetlicy środowiskowej w Kałkowie.
Jest to kolejna, po Brzeziu, Tarczku, Grabkowie, świetlica oddana do użytku w tym roku. Podobnie jak poprzednie obiekty budowa świetlicy w Kałkowie związana jest z realizacją projektu „Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich” na którego realizację Gmina Pawłów i Związek Gmin Gór Świętokrzyskich pozyskały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

dodano 22 listopada 2019 r.


logo logo W dniach od 17 września do 4 października br. Związek Gmin Gór Świętokrzyskich we współpracy ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym realizował projekt pn.: "Program edukacji ekologicznej dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na 2019 rok - cykl jednoniowych wyjazdów edukacyjno-przyrodniczo-krajoznawczych dla uczniów szkół z gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. W załączniku przedstawiamy bardziej szczegółowe informacje.

dodano 12 listopada 2019 r.


W piątek 13 września, tradycyjnie w ramach uroczystości odpustowych, odbyła się dziękczynna liturgia za tegoroczne plony ziemi. W uroczystej mszy świętej uczestniczyli przedstawiciele samorządów tworzących Związek Gmin Gór Świętokrzyskich na czele z Przewodniczącym Zarządu Sławomirem Kopaczem i Przewodniczącym Zgromadzenia Członków Związku Krzysztofem Gajewskim. Obecni byli wójtowie: R.Kowaliński z Łącznej, P.Łysak z Górna, W.Ślefarski z Zagnańska, T.Lato z Masłowa; burmistrzowie: A.Gąsior z Nowej Słupi, Z.Meducki z Łagowa, D.Skiba z Bodzentyna i przedstawiciele rad gmin (m.in przewodniczący tych rad: Józef Gawęcki, Piotr Zygadło, Teresa Bzymek oraz radni) człónków Związku. Galerię z uroczystości, dzięku uprzejmości CTTiKGŚ w Bielinach można zobaczyć tutaj.


6 października zakończył się kilkumiesięczny remont świetlicy w Tarczku
W tym dniu społeczność Tarczka i okolicznych miejscowości spotkała się, aby dokonać aktu oficjalnego otwarcia świetlicy. Jest to druga z po świetlicy nad remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeziu świetlica odremontowana w związku z realizacją projektu „Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich” na którego realizację Gmina Pawłów i Związek Gmin Gór Świętokrzyskich pozyskały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W trakcie realizacji są jeszcze świetlice w Kałkowie, Grabkowie i Pokrzywnicy.

dodano 10 października 2019 r.


logo logo Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację o złożonych ofertach na wykonanie usługi warsztatów pszczelarskich w ramach projektu pn.: "Program edukacji ekologicznej dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na 2019 rok - cykl jednoniowych wyjazdów edukacyjno-przyrodniczo-krajoznawczych dla uczniów szkół z gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

dodano 9 września 2019 r.


logo logo Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację o złożonych ofertach na wykonanie usługi przewodnika w ramach projektu pn.: "Program edukacji ekologicznej dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na 2019 rok - cykl jednoniowych wyjazdów edukacyjno-przyrodniczo-krajoznawczych dla uczniów szkół z gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

dodano 9 września 2019 r.


logo logo Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację o złożonych ofertach na wykonanie usługi transportowej w ramach projektu pn.: "Program edukacji ekologicznej dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na 2019 rok - cykl jednoniowych wyjazdów edukacyjno-przyrodniczo-krajoznawczych dla uczniów szkół z gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

dodano 9 września 2019 r.


logo logo Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu pn.: "Program edukacji ekologicznej dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na 2019 rok" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

dodano 5 września 2019 r.


logo logo Związek Gmin Gór Świętokrzyskich zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi transportowej w ramach projektu pn.: "Program edukacji ekologicznej dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na 2019 rok - cykl jednoniowych wyjazdów edukacyjno-przyrodniczo-krajoznawczych dla uczniów szkół z gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

dodano 3 września 2019 r.


logo logo Związek Gmin Gór Świętokrzyskich zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi przewodnika w ramach projektu pn.: "Program edukacji ekologicznej dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na 2019 rok - cykl jednoniowych wyjazdów edukacyjno-przyrodniczo-krajoznawczych dla uczniów szkół z gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

dodano 3 września 2019 r.


logo logo Związek Gmin Gór Świętokrzyskich zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi przeprowadzenia warsztatów pszczelarskich w ramach projektu pn.: "Program edukacji ekologicznej dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na 2019 rok - cykl jednoniowych wyjazdów edukacyjno-przyrodniczo-krajoznawczych dla uczniów szkół z gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

dodano 3 września 2019 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację o wynikach postępowania na "Przeprowadzenia badań archeologicznych w obrębie Pałacu Biskupów Krakowskich w Bodzentynie na działce nr ewid. 3234/6, obręb 0001 Bodzentyn, gm. Bodzentyn".

dodano 13 czerwca 2019 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia zapytanie ofertowe dotyczące "Przeprowadzenia badań archeologicznych w obrębie Pałacu Biskupów Krakowskich w Bodzentynie na działce nr ewid. 3234/6, obręb 0001 Bodzentyn, gm. Bodzentyn".
Program badań archeologicznych

dodano 31 maja 2019 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację o wynikach postępowania na "Wykonanie i montaż na terenie Centrum Kulturowo-Archeologicznym w Nowej Słupi placu zabaw w formie Warowni wraz infrastrukturą towarzyszącą".

dodano 28 lutego 2019 r.


Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia w załączeniu przewidywany plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku.

dodano 13 lutego 2019 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację o złożonych ofertach w postępowniu na "Wykonanie i montaż na terenie Centrum Kulturowo-Archeologicznym w Nowej Słupi placu zabaw w formie Warowni wraz infrastrukturą towarzyszącą".
oświadczenie - grupa kapitałowa

dodano 12 lutego 2019 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia wyjaśnienia do SIWZ dotyczące ogłoszonego przetargu nieograniczonego na "Wykonanie i montaż na terenie Centrum Kulturowo-Archeologicznym w Nowej Słupi placu zabaw w formie Warowni wraz infrastrukturą towarzyszącą".

dodano 1 lutego 2019 r.


logoW dniu 29 stycznia 2019 r. obradowało Zgromadzenie Członków Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. Zebrani podjęli uchwały w sprawie budżetu Związku na 2019 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022, oraz ustalili wysokość składki członkowskiej na 2019 rok. Omówiono także bieżące sprawy Związku.
Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie i montaż na terenie Centrum Kulturowo-Archeologicznym w Nowej Słupi placu zabaw w formie Warowni wraz infrastrukturą towarzyszącą".
SIWZ z załącznikami
Projekt zagospodarowania działki
Ogłoszenie w BZP

dodano 28 stycznia 2019 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację o rozstrzygnięciu postępowania na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Przebudowa zabytkowego budynku OPATÓWKI wraz z budową dwóch wiat oraz częściowym zagospodarowaniem terenu wokół".

dodano 9 stycznia 2019 r.


Wydarzenia 2018

Wydarzenia 2017

Wydarzenia 2016

Wydarzenia 2015

Wydarzenia 2014