Realizacja projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej w 2020 roku


Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym dotyczącym "Opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach projektu pn. Śladami Kultury Benedyktyńskiej".

dodano 16 lipca 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację o złożonych ofertach w przetargu dotyczącym "Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach projektu pn. Śladami Kultury Benedyktyńskiej".

dodano 17 czerwca 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia kolejne wyjaśnienia do przetargu dotyczącego "Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach projektu pn. Śladami Kultury Benedyktyńskiej".

dodano 10 czerwca 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia wyjaśnienia do przetargu dotyczącego "Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach projektu pn. Śladami Kultury Benedyktyńskiej".

dodano 9 czerwca 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony na sporządzenie "Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach projektu pn. Śladami Kultury Benedyktyńskiej".
Ogłoszenie

dodano 1 czerwca 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację o złożonych ofertach w przetargu dotyczącym "Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach projektu pn. Śladami Kultury Benedyktyńskiej".

dodano 14 maja 2020 r.ŚLADAMI KULTURY BENEDYKTYŃSKIEJ - informacje

Związek Gmin Gór Świętokrzyskich wszedł w fazę realizacji ważnego dla turystyki i kulturotwórczego dla obszaru Gór Świętokrzyskich projektu, mającego na celu stworzenie szlaku turystycznego, pod nazwą Śladami kultury benedyktyńskiej. Projekt „Śladami kultury benedyktyńskiej” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

dodano 12 maja 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia kolejne wyjaśnienia do przetargu dotyczącego "Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach projektu pn. Śladami Kultury Benedyktyńskiej".

dodano 12 maja 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia wyjaśnienia do przetargu dotyczącego "Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach projektu pn. Śladami Kultury Benedyktyńskiej".

dodano 8 maja 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony na sporządzenie "Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach projektu pn. Śladami Kultury Benedyktyńskiej".

dodano 30 kwietnia 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację w sprawie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na "Przeprowadzenie ekspertyzy technicznej murów Pałacu Biskupów Krakowski w Bodzentynie na działce nr ewid. 3234/6 obręb 0001 Bodzentyn, gm. Bodzentyn w ramach projektu pn. Śladami Kultury Benedyktyńskiej".

dodano 24 marca 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Koordynator projektu pn.: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".

dodano 6 marca 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia listę kandydatów spełniających warunki formalne dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Koordynator projektu pn.: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".

dodano 4 marca 2020 r.Ponieważ w ogłoszonym w dniu 10 lutego 2020 roku postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego na "Przeprowadzenie ekspertyzy technicznej murów Pałacu Biskupów Krakowski w Bodzentynie na działce nr ewid. 3234/6 obręb 0001 Bodzentyn, gm. Bodzentyn w ramach projektu pn. Śladami Kultury Benedyktyńskiej", nie wpłynęła żadna oferta, Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ponawia zapytanie.
załączniki do zapytania w wersji edytowalnej

dodano 20 lutego 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze "Koordynator projektu pn.: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".

dodano 19 lutego 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia w załączeniu zapytanie ofertowe na "Przeprowadzenie ekspertyzy technicznej murów Pałacu Biskupów Krakowski w Bodzentynie na działce nr ewid. 3234/6 obręb 0001 Bodzentyn, gm. Bodzentyn w ramach projektu pn. Śladami Kultury Benedyktyńskiej".
załączniki do zapytania w wersji edytowalnej

dodano 10 lutego 2020 r.


Realizacja projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej w 2019 roku


Realizacja projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej w 2018 roku


Realizacja projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej w 2017 roku