Realizacja projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej w 2020 roku


Umowa na sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego szlaku Śladami Kultury Benedyktyńskiej podpisana


Kolejny krok do powstania nowej atrakcji w Górach Świętokrzyskich – szlaku prowadzącego śladami kultury benedyktyńskiej, został sfinalizowany. W piątek, 28 sierpnia, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich – Sławomir Kopacz oraz Członek Zarządu Związku – Tomasz Lato podpisali umowę na wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla szlaku z Pracownią Architektoniczną MAZM z Warszawy, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Marka Szcześniaka.

Rada Programowa ds. Rozwoju Marki Turystycznej Góry Świętokrzyskie i włodarze gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich dyskutują nad projektem Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+


18 sierpnia w Bielinach odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady reprezentowanej przez członków prezydium, samorządów Związku Gmin Gór Świętokrzyskich (reprezentowanych przez Wójtów/Burmistrzów bądź przedstawicieli gmin, oraz Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach (reprezentowanym przez Dyrektor Centrum), podczas którego analizowano i dyskutowano nad zapisami projektu dokumentu, przede wszystkim tymi dotyczącymi perspektyw dalszego rozwoju Gór Świętokrzyskich jako obszaru o wyjątkowym i znaczącym potencjale. Obecny był także Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego.


Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym dotyczącym "Opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach projektu pn. Śladami Kultury Benedyktyńskiej".

dodano 16 lipca 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację o złożonych ofertach w przetargu dotyczącym "Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach projektu pn. Śladami Kultury Benedyktyńskiej".

dodano 17 czerwca 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia kolejne wyjaśnienia do przetargu dotyczącego "Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach projektu pn. Śladami Kultury Benedyktyńskiej".

dodano 10 czerwca 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia wyjaśnienia do przetargu dotyczącego "Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach projektu pn. Śladami Kultury Benedyktyńskiej".

dodano 9 czerwca 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony na sporządzenie "Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach projektu pn. Śladami Kultury Benedyktyńskiej".
Ogłoszenie

dodano 1 czerwca 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację o złożonych ofertach w przetargu dotyczącym "Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach projektu pn. Śladami Kultury Benedyktyńskiej".

dodano 14 maja 2020 r.ŚLADAMI KULTURY BENEDYKTYŃSKIEJ - informacje

Związek Gmin Gór Świętokrzyskich wszedł w fazę realizacji ważnego dla turystyki i kulturotwórczego dla obszaru Gór Świętokrzyskich projektu, mającego na celu stworzenie szlaku turystycznego, pod nazwą Śladami kultury benedyktyńskiej. Projekt „Śladami kultury benedyktyńskiej” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

dodano 12 maja 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia kolejne wyjaśnienia do przetargu dotyczącego "Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach projektu pn. Śladami Kultury Benedyktyńskiej".

dodano 12 maja 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia wyjaśnienia do przetargu dotyczącego "Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach projektu pn. Śladami Kultury Benedyktyńskiej".

dodano 8 maja 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza przetarg nieograniczony na sporządzenie "Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach projektu pn. Śladami Kultury Benedyktyńskiej".

dodano 30 kwietnia 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację w sprawie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na "Przeprowadzenie ekspertyzy technicznej murów Pałacu Biskupów Krakowski w Bodzentynie na działce nr ewid. 3234/6 obręb 0001 Bodzentyn, gm. Bodzentyn w ramach projektu pn. Śladami Kultury Benedyktyńskiej".

dodano 24 marca 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia informację o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Koordynator projektu pn.: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".

dodano 6 marca 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia listę kandydatów spełniających warunki formalne dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Koordynator projektu pn.: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".

dodano 4 marca 2020 r.Ponieważ w ogłoszonym w dniu 10 lutego 2020 roku postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego na "Przeprowadzenie ekspertyzy technicznej murów Pałacu Biskupów Krakowski w Bodzentynie na działce nr ewid. 3234/6 obręb 0001 Bodzentyn, gm. Bodzentyn w ramach projektu pn. Śladami Kultury Benedyktyńskiej", nie wpłynęła żadna oferta, Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ponawia zapytanie.
załączniki do zapytania w wersji edytowalnej

dodano 20 lutego 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze "Koordynator projektu pn.: Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich".

dodano 19 lutego 2020 r.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia w załączeniu zapytanie ofertowe na "Przeprowadzenie ekspertyzy technicznej murów Pałacu Biskupów Krakowski w Bodzentynie na działce nr ewid. 3234/6 obręb 0001 Bodzentyn, gm. Bodzentyn w ramach projektu pn. Śladami Kultury Benedyktyńskiej".
załączniki do zapytania w wersji edytowalnej

dodano 10 lutego 2020 r.


Realizacja projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej w 2019 roku


Realizacja projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej w 2018 roku


Realizacja projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej w 2017 roku