Realizacja projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej w 2020 roku


Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawia w załączeniu zapytanie ofertowe na "Przeprowadzenie ekspertyzy technicznej murów Pałacu Biskupów Krakowski w Bodzentynie na działce nr ewid. 3234/6 obręb 0001 Bodzentyn, gm. Bodzentyn w ramach projektu pn. Śladami Kultury Benedyktyńskiej".
załączniki do zapytania w wersji edytowalnej

dodano 10 lutego 2020 r.


Realizacja projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej w 2019 roku


Realizacja projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej w 2018 roku


Realizacja projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej w 2017 roku