Pre-umowa na projekt: "Śladami kultury benedyktyńskiej" podpisana


19 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste podpisanie pre-umów o dofinansowanie projektów w ramach działania 4.4 - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (OSI Obszar Gór Świętokrzyskich) ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Pre-umowę o dofinansowanie w imieniu Związku podpisali Przewodniczący Zarządu Sławomir Kopacz oraz Skarbnik Paweł Wikło.


Projekt: "Śladami kultury benedyktyńskiej" z dofinansowaniem z RPO


To wynik rozstrzygnięcia konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Związek Gmin Gór Świętokrzyskich będzie realizował projekt we współpracy z Gminami: Bieliny, Bodzentyn, Łagów i Pawłów. Projekt polega na utworzeniu kompleksowego produktu turystycznego - szlaku kulturowego łączącego wiele miejsc skupionych wokół serca Gór Świętokrzyskich - Świętego Krzyża w jedną intrygującą i nowoczesną całość. Zadanie o wartości całkowitej 20 mln 33 tys. złotych decyzją Zarządu Województwa uzyska dofinansowanie w wysokości 15,7 mln zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych w projekcie.


W dniu 7 lipca 2016 r. Zarząd Związku Gmin Gór Świętokrzyskich podpisał Pre-umowę nr 07/16/K z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie projektu pn.:"Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebuową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich" w ramach Działania 4.4 - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 7 955 511,77 zł, a przyznana kwota dofinansowania z EFRR wynosi 6 364 409,41 zł. Projekt będzie realizowany na teranach gmin: Bieliny, Bodzentyn, Łagów, Nowa Słupia i Pawłów.


Informujemy, że nasz projekt pn.: "Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebuową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich" znalazł się na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 16.06.2016 r. liście podstawowej Projektów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu w ramach Działania 4.4 - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wartość projektu wynosi 7 955 511,77 zł, a przyznana kwota dofinansowania z EFRR wynosi 5 966 633,82 zł oraz środki w budżetu Państwa w kwocie 397 775,59 zł. Projekt będzie realizowany na teranach gmin: Bieliny, Bodzentyn, Łagów, Nowa Słupia i Pawłów.

nsp

Zwiąek Gmin Gór Świętokrzyskich zrealizował projekt

"Ochrona naturalnych walorów przyrodniczych gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich"

współfinsowany z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013