Realizacja projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej w 2017 roku


Pre-umowa na projekt: "Śladami kultury benedyktyńskiej" podpisana


19 grudnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste podpisanie pre-umów o dofinansowanie projektów w ramach działania 4.4 - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (OSI Obszar Gór Świętokrzyskich) ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Pre-umowę o dofinansowanie w imieniu Związku podpisali Przewodniczący Zarządu Sławomir Kopacz oraz Skarbnik Paweł Wikło.


Projekt: "Śladami kultury benedyktyńskiej" z dofinansowaniem z RPO


To wynik rozstrzygnięcia konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Związek Gmin Gór Świętokrzyskich będzie realizował projekt we współpracy z Gminami: Bieliny, Bodzentyn, Łagów i Pawłów. Projekt polega na utworzeniu kompleksowego produktu turystycznego - szlaku kulturowego łączącego wiele miejsc skupionych wokół serca Gór Świętokrzyskich - Świętego Krzyża w jedną intrygującą i nowoczesną całość. Zadanie o wartości całkowitej 20 mln 33 tys. złotych decyzją Zarządu Województwa uzyska dofinansowanie w wysokości 15,7 mln zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych w projekcie.


W dalszym ciągu realizacji projektu pn.: "Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich", w dniu 1 czerwca 2017 r. Związek Gmin Gór Świętokrzyskich podpisał umowę na:
 1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy sceny z zadaszeniem przy Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach.
 2. Opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej klimatyzacji w budynku Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach.
 3. Wykonawcą dokumentacji została firma K&K Projekt, Architektura i Konstrukcja Grzegorz Kasprowicz z Kielc. Koszt opracowania dokumentacji to:
  1. dla części 1 - 20 910,00 zł;
  2. dla części 2 - 6 150,00 zł.


W kolejnym etapie realizacji projektu pn.: "Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich", w dniu 11 kwietnia 2017 r. Związek Gmin Gór Świętokrzyskich podpisał umowę na "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczej dla: Budynku Domu Kultury w Rudkach oraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowę Pasażu infrastruktury drewnianej przy ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi". Wykonawcą dokumentacji została Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Marii i Andrzeja Głowackich z Kielc. Koszt opracowania dokumentacji to 93 480,00 zł.


W dalszym ciągu realizacji projektu pn.: "Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich", w dniu 16 marca 2017 r. Związek Gmin Gór Świętokrzyskich podpisał umowę na "Opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej Skansenu Pszczelarskiego w msc. Sędek na terenie Gminy Łagów wraz z zagospodarowaniem terenu wokół". Wykonawcą dokumentacji zostało Studio-4P Michał Ciotucha z Łodzi. Koszt opracowania dokumentacji to 26 260,00 zł.


Kolejna umowa w ramach realizacji projektu pn.: "Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich", to podpisana w dniu 15 marca 2017 r. umowa na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Adaptacja budynku OSP w Bodzentynie na potrzeby MGCKiT". Wykonawcą dokumentacji została firma WK Architekci Sp. z o.o. S.k. z Poznania. Koszt opracowania dokumentacji to 95 940,00 zł.


W dalszym ciągu realizacji projektu pn.: "Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich", w dniu 28 lutego 2017 r. Związek Gmin Gór Świętokrzyskich podpisał umowę na "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy i dostosowania pomieszczeń dla potrzeb filii Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie". Wykonawcą dokumentacji została Firma Wytwórczo-Handlowo-Usługowa PROJEKT Kazimierz Pocheć ze Starachowic. Koszt opracowania dokumentacji to 166 050,00 zł.


Przystępując do realizacji projektu pn.: "Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich", w dniu 28 lutego 2017 r. Związek Gmin Gór Świętokrzyskich podpisał umowę na "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczej budynku Opatówki w Nowej Słupi wraz z adaptacją, remontem i konserwacją oraz zagospodarowanie terenu wokół". Wykonawcą dokumentacji została firma Projektowe Usługi Komputerowe ARGAS Robert Argasiński z Jarosławia. Koszt opracowania dokumentacji to 73 738,50 zł.


W dniu 7 lipca 2016 r. Zarząd Związku Gmin Gór Świętokrzyskich podpisał Pre-umowę nr 07/16/K z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie projektu pn.:"Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebuową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich" w ramach Działania 4.4 - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 7 955 511,77 zł, a przyznana kwota dofinansowania z EFRR wynosi 6 364 409,41 zł. Celem projektu jest rozszerzenie oferty dla społeczności lokalnej na terenie 5 gmin wchodzących w skład Związku Gmin Gór Świętokrzyskich: Bieliny, Bodzentyn, Łagów, Nowa Słupia i Pawłów. Poprzez realizację projektu planowane jest kompleksowe wykonanie remontów, zabezpieczeń i modernizacji obiektów zabytkowych i obiektów dziedzictwa kulturowego, a także kompleksowa modernizacja budynków już istniejących i dostosowanie ich oraz ich otoczenia do prowadzenia działalności kulturalnej. Obiekty te staną się również dostępne dla osób niepełnosprawnych.
W ramach projektu będzie realizowanych 14 zadań, tj.:
 1. Renowacja Opatówki w Nowej Słupi
 2. Centrum Kulturowo-Archeologiczne w Nowej Słupi
 3. Dom Kultury w Rudkach
 4. Pasaż drewnianej infrastruktury w Nowej Słupi
 5. Zakup wyposażenia do Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach
 6. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury w Bielinach
 7. Zakup wyposażenia niezbędnego do organizacji imprez plenerowych w Bielinach
 8. Adaptacja budynku OSP na potrzeby MGCKiT w Bodzentynie
 9. Przebudowa pomieszczeń OSP Brzezie dla potrzeb GOKSiR w Pawłowie
 10. Przebudowa pomieszczeń OSP Kałków dla potrzeb GOKSiR w Pawłowie
 11. Przebudowa Szkoły w Grabkowie dla potrzeb GOKSiR w Pawłowie
 12. Przebudowa biblioteki w Tarczku dla potrzeb GOKSiR w Pawłowie
 13. Przebudowa i adaptacja Spichlerza w Pokrzywnicy dla potrzeb GOKSiR w Pawłowie
 14. Skansen Pszczelarski w Łagowie


Informujemy, że nasz projekt pn.: "Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich" znalazł się na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 16.06.2016 r. liście podstawowej Projektów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu w ramach Działania 4.4 - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wartość projektu wynosi 7 955 511,77 zł, a przyznana kwota dofinansowania z EFRR wynosi 5 966 633,82 zł oraz środki w budżetu Państwa w kwocie 397 775,59 zł. Projekt będzie realizowany na teranach gmin: Bieliny, Bodzentyn, Łagów, Nowa Słupia i Pawłów.


Związek Gmin Gór Świętokrzyskich rozpoczyna procedury złożenia do dofinansowania projekt pn.: "Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wstępnym etapem realizacji tego planu jest opracowanie Studium Wykonalności. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, wybrano ofertę firmy BCO Biuro Doradztwa Biznesowego A.Nowak, M.Boryta-Borowiecka Sp.J. Wykonawca opracuje Studium Wykonalności do w/w projektu za kwotę brutto 6 000,00 zł.

nsp

W latach 2007-2013 Związek Gmin Gór Świętokrzyskich zrealizował projekt

"Ochrona naturalnych walorów przyrodniczych gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich"

współfinsowany z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013