Realizacja projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej w 2018 roku


W dniu 17 grudnia 2018 r. zostały zamówione tablice informacyjne do projektu pn.: "Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich". Wykonawcą zadania została firma Elektro-Szyld Wyrób i Montaż Reklam Wiesław Piasecki z Brzeska. Koszt tablic to 3 813,00 zł. Tablice zostały umieszczone przy wszystkich trwających budowach. wizualizacja tablicy


Nowe świetlice środowiskowe w realizacji

Do końca listopada 2019 r. Gmina Pawłów wzbogaci się o 5 nowych świetlic środowiskowych. Wspólnie ze Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich gmina realizuje przedsięwzięcia polegające na: przebudowie i adaptacji spichlerza w Pokrzywnicy, przebudowie pomieszczeń OSP Brzezie, przebudowie Biblioteki w Tarczku, przebudowie Szkoły Podstawowej w Grabkowie oraz przebudowie pomieszczeń OSP Kałków.

dodano 7 grudnia 2018 r.W dniu 15 listopada 2018 r. została podpisana umowa na "Zakup i dostawę samochodu" w ramach projektu pn.: "Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich". Jako dostawcę została wybrana firma AUTOSKAR Sp. z o.o. z Lublina oddział w Kielcach. Koszt dostawy to 126 900,00 zł.


W dniu 22 października 2018 r. została podpisana umowa na "Przebudowę pomieszczeń OSP w Kałkowie dla potrzeb GOKSiR w Pawłowie" w ramach projektu pn.: "Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich". Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Budowlane IREX z Kielc. Koszt zadania to 510 281,31 zł.


W dniu 22 października 2018 r. została podpisana umowa na "Przebudowę szkoły w Grabkowie dla potrzeb GOKSiR w Pawłowie" w ramach projektu pn.: "Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich". Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Budowlane IREX z Kielc. Koszt zadania to 370 711,41 zł.


W dniu 18 października 2018 r. została podpisana umowa na "Przebudowę pomieszczeń OSP Brzezie dla potrzeb GOKSiR w Pawłowie" w ramach projektu pn.: "Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich". Wykonawcą zadania została firma Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne Grzegorz Zieja z Nieczulic. Koszt zadania to 1 228 835,34 zł.


W dniu 18 października 2018 r. została podpisana umowa na "Przebudowę i adaptację Spichlerza w Pokrzywnicy dla potrzeb GOKSiR w Pawłowie" w ramach projektu pn.: "Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich". Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe AGRO-BUD Jan Szymański ze Starachowic. Koszt zadania to 1 492 404,05 zł.


W dniu 15 października 2018 r. została podpisana umowa na "Przebudowę biblioteki w Tarczku dla potrzeb GOKSiR w Pawłowie" w ramach projektu pn.: "Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich". Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe IKAR Zbigniew Gregulski z Daleszyc. Koszt zadania to 315 124,00 zł.


W dniu 18 września 2018 r. została podpisana umowa na "Przebudowę i nadbudowę budynku OSP Bodzentyn i Centrum Kultury w Bodzentynie wraz z instalacjami wewnętrznymi" w ramach projektu pn.: "Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich". Wykonawcą zadania została firma EKO BUD Hurtownia i Usługi Budowlane z Warszawy. Koszt zadania to 2 272 582,38 zł.


Budowa Skansenu Pszczelarskiego w ramach projektu "Renowacja obiektów zabytkowych wraz z wyposażeniem i przebudową obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich" rozpoczęta.


W dniu 29 sierpnia 2018 r. została podpisana umowa na wykonanie Skansenu Pszczelarskiego realizowanego w ramach projektu pn.: "Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich. Wykonawcą robót jest P. Tadeusz Komisarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Ogólno-Budowlane Tadeusz Komisarczyk z siedzibą w Bielinach. Wartość brutto wykonanych robót ma wynieść 223 901,80 zł.


W dalszym ciągu realizacji projektu pn.: "Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich", w dniu 1 sierpnia 2018 r. Związek Gmin Gór Świętokrzyskich podpisał umowę na "Zakup i dostawę nagłośnienia i oświetlenia scenicznego". Wykonawcą zadania została firma PHU MASTER-TRUSS TECHNIKA ESTRADOWA z Zamościa. Koszt dostawy to 44 900,00 zł.


W dalszym ciągu realizacji projektu pn.: "Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich", w dniu 20 lipca 2018 r. Związek Gmin Gór Świętokrzyskich podpisał umowę na "Zakup i dostawę sceny mobilnej". Wykonawcą zadania została firma ALSPAW Sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego. Koszt sceny to 221 031,00 zł.


Umowy na projekty: "Renowacja obiektów zabytkowych wraz z wyposażeniem i przebudową obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich" i "Śladami kultury benedyktyńskiej" podpisane


W dniu 6 lipca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczystość podpisania dwóch umów na dofinansowanie projektów realizowanych przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2020. Pierwszy projekt pn.: "Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich" o wartości 10 523 899,86 zł zostanie dofinansowany kwotą 6 183 463,92 zł. Drugi projekt pn.: "Śladami kultury benedyktyńskiej" o wartości 20 033 380,00 zł będzie dofinansowany kwotą 15 682 304,00 zł. Oba projekty będą realizowane na terenach gmin: Bieliny, Bodzentyn, Łagów, Nowa Słupia i Pawłów.


Realizacja projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej w 2017 roku