Realizacja projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej w 2019 roku


Aneks do umowy na dofinansowanie projektu
W dniu 20.12.2019 r. został podpisany aneks nr RPSW.04.04.00-26-0017/15-02 do umowy nr RPSW.04.04.00-26-0015/15-00 o dofinansowanie projektu pn.: "Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

dodano 20 grudnia 2019 r.Spichlerz w Pokrzywnicy oddany do użytku
Po kilkudziesięciu latach zapomnienia do użytku wraca zabytkowy spichlerz w Pokrzywnicy. 15 grudnia br. władze samorządowe w towarzystwie mieszkańców Pokrzywnicy, Trzeszkowa oraz Wieloborowic uroczyście otworzyli kompleksowo odremontowany obiekt.

dodano 18 grudnia 2019 r.Zakończyły się prace remontowo-budowlane świetlicy środowiskowej w Kałkowie.
Jest to kolejna, po Brzeziu, Tarczku, Grabkowie, świetlica oddana do użytku w tym roku. Podobnie jak poprzednie obiekty budowa świetlicy w Kałkowie związana jest z realizacją projektu „Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich” na którego realizację Gmina Pawłów i Związek Gmin Gór Świętokrzyskich pozyskały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

dodano 22 listopada 2019 r.6 października zakończył się kilkumiesięczny remont świetlicy w Tarczku
W tym dniu społeczność Tarczka i okolicznych miejscowości spotkała się, aby dokonać aktu oficjalnego otwarcia świetlicy. Jest to druga z po świetlicy nad remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeziu świetlica odremontowana w związku z realizacją projektu „Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich” na którego realizację Gmina Pawłów i Związek Gmin Gór Świętokrzyskich pozyskały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W trakcie realizacji są jeszcze świetlice w Kałkowie, Grabkowie i Pokrzywnicy.

dodano 10 października 2019 r.Skansen pszczelarski oddany do użytku


Mieszkańcy gminy Łagów i turyści odwiedzający tą gminę, mogą już zwiedzać oddany do użytku Skansen pszczelarski w Sędku. Właśnie zakończono zadanie, które polegało na wykonaniu renowacji istniejących eksponatów i narzędzi bartniczych oraz wykonaniu altan zabezpieczających skansen i miejsca ekspozycji uli. To pierwsza zakończona, z czternastu planowanych do realizacji, inwestycji w ramach projektu „Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich”.


W dniu 11 marca 2019 r. została podpisana umowa na "Wykonanie oraz montaż na terenie Centrum Kulturowo-Archeologicznym w Nowej Słupi pracu zabaw w formie warowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w ramach projektu pn.: "Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich". Wykonawcą zadania została firma BRATY I KOMPANY S.C. Maciej Trzebunia, Wojciech Trzebunia w Kościeliska. Koszt zadania to 228 288,00 zł.


W dniu 18 stycznia 2019 r. została podpisana umowa na "Przebudowę zabytkowego budynku OPATÓWKI wraz z budową dwóch wiat oraz częściowym zagospodarowaniem terenu wokół" w ramach projektu pn.: "Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich". Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ESKO S.C. z Zagnańska. Koszt zadania to 434 396,54 zł.

Realizacja projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej w 2018 roku


Realizacja projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej w 2017 roku