Związek Gmin Gór Świętokrzyskich

golob

Związek Gmin Gór Świętokrzyskich rozpoczął swoją działalność w 1996 r. Wtedy nasz Związek tworzyło 7 gmin. W chwili obecnej skupiamy 11 gmin położonych wokół Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Teren naszych gmin to najpiękniejsze zakątki, najbardziej malownicze tereny i najwyższe pasma Gór Świętokrzyskich. Już sam fakt, że oprócz 11 gmin, członkiem i współzałożycielem Związku jest Świętokrzyski Park Narodowy, jak również usytuowanie Związku na terenach Ś.P.N i kilku parków krajobrazowych, ukierunkowuje nasze działania na ekologię i turystykę. Wspólnymi siłami chcemy uwolnić nasze wody od zanieczyszczeń, gleby od odpadów a powietrze od trujących oparów.

Naszym marzeniem jest pokazanie, że tak zaawansowana technika nie przeszkadza stworzyć ekologicznej enklawy, w której człowiek będzie mógł obcować z przyrodą. Wierząc, że w jedności siła pragniemy sprostać temu zadaniu i wierzymy w pełen sukces, godząc się przy tym na koszta i ograniczenia wynikające z tego tytułu. Budujemy oczyszczalnie ścieków, drogi, zielone szkoły, zbiorniki wodne, a wszystko to po to, aby nasze tereny były jak najbardziej atrakcyjne dla turystów. Jednocześnie dajemy "zielone światło" dla wszystkich chcących zainwestować w bazy turystyczne w każdej ich odmianie. Promujemy agroturystykę i pomagamy w jej rozwoju.

Stosunkowo dobra nawierzchnia dróg, znakowane szlaki turystyczne, ośrodki narciarskie i ośrodki jazdy konnej, a także w miarę dobra baza noclegowa oraz walory krajoznawcze i turystyczne świętokrzyszczyzny sytuują nasz region w czołówce terenów turystycznych w Polsce.

Proponujemy Państwu wypoczynek o każdej porze roku w pięknym otoczeniu i nieskażonym środowisku. Ufamy jednocześnie, że nasze wysiłki zmierzające do polepszenia warunków ekologicznych i turystycznych w naszych gminach pozwolą Państwu w pełni odczuć przyjemność z wypoczynku tak potrzebnego człowiekowi w obecnych czasach.

Serdecznie zapraszamy

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich - Krzysztof Gajewski

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich - Sławomir Kopacz