Prace nad Strategią Rozwoju Gór Świętokrzyskich


15 września w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach odbyło się kolejne spotkanie dotyczące wypracowania propozycji projektów strategicznych dla Obszaru Strategicznej Interwencji Góry Świętokrzyskie w ramach projektu dokumentu, nad którym trwa obecnie proces konsultacji społecznych.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele prezydium Rady Programowej ds. Rozwoju Marki Turystycznej Góry Świętokrzyskie (Paweł Walczyszyn, Irmina Maliszewska, Zenon Dańda), włodarze 11 gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich: (Sławomir Kopacz (Bieliny), Krzysztof Gajewski (Waśniów), Andrzej Gąsior (Nowa Słupia), Tomasza Lato (Masłów), Przemysław Łysak (Górno), Wojciech Ślefarski (Zagnańsk), Paweł Marwicki (Łagów), Zbigniew Meducki (Łagów), Dariusz Skiba (Bodzentyn), Cezary Błach (Suchedniów). Dariusz Miernik (Suchedniów), Romuald Kowaliński (Łączna), Marek Wojtas (Pawłów), Przedstawiciele Biura Związku: Paweł Wikło i Daria Dyktyńska, a także Anna Łubek z Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach, Dyrektor ŚPN Jan Reklewski oraz Superior Klasztoru na Świętym Krzyżu o. Marian Puchała OMI, a także pracownik ŚPN Paweł Sadrak, którzy wypracowali wspólne stanowisko co do dalszych kierunków rozwoju terenów Świętokrzyskiego Parku Narodowego i jego otuliny.
Gośćmi spotkania byli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jacek Sułek oraz Dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Maciej Długosz, którzy wysłuchali propozycji kompleksowych rozwiązań i inwestycji, które w sposób kompleksowy pobudziłyby rozwój gospodarczy i turystyczny obszaru Gór Świętokrzyskich. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę podejmowania systemowych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i niwelowania zanieczyszczeń.
Przedstawiciele samorządów, ŚPN oraz wspólnoty Misjonarzy Oblatów zgodnie rekomendowali wypracowane stanowisko wobec nieodzownej potrzeby wspierania obszaru Gór Świętokrzyskich jako terenu o wieloaspektowym potencjale przyrodniczym, kulturowym, turystycznym oraz walorach, które należy wykorzystać.
- Jako przedstawiciele różnych sektorów potrafimy współpracować i deklarujemy naszą gotowość do podejmowania nowych inicjatyw, których celem będzie rozwój Gór Świętokrzyskich, podnoszenie ich atrakcyjności oraz budowanie ich pozytywnego wizerunku – zapewniali: Przewodniczący Zarządu Związku Gminy Gór Świętokrzyskich - Sławomir Kopacz oraz Przewodniczący Zgromadzenia Związku - Krzysztof Gajewski.
Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, przygotowanej we współpracy z ekspertami, potrwają do 30 września 2020 r. Do tego czasu swoje uwagi mogą zgłaszać mieszkańcy województwa, jednostki samorządu terytorialnego, partnerzy społeczni i gospodarczy. Takim głosem są właśnie propozycje projektów strategicznych, które były omawiane na dzisiejszym spotkaniu. Projekty te są jednocześnie elementem Strategii Gór Świętokrzyskich, której opracowanie trwa równolegle do przygotowywanej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.
Wypracowane na etapie konsultacji społecznych uwagi do projektu strategii mają szansę na wprowadzenie ich do dokumentu i realizację na etapie wdrażania, w tym na finansowanie inicjatyw i przedsięwzięć.