Zarząd Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, na czele z jego Przewodniczącym - Panem Sławomirem Kopaczem, zaprosił Wójtów oraz Burmistrzów należących do ZGGŚ na spotkanie, które odbyło się w dniu 4 marca 2020 r. w Bielinach. Poruszone zostały tematy dotyczące rozwoju turystycznego. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Rady Programowej ds. Rozwoju Marki Turystycznej Góry Świętokrzyskie. Rada Programowa ds. Rozwoju Marki Turystycznej Góry Świętokrzyskie jest społeczną inicjatywą ludzi należących do różnych branży z różnorodnym doświadczeniem w zakresie turystyki i promocji. Celem działalności Rady jest działanie na rzecz turystycznego rozwoju Gór Świętokrzyskich.
Rada Programowa składa się z osób prowadzących swoją działalność w różnych organizacjach sektora społecznego, gospodarczego i publicznego. W prezydium zasiadają: Irmina Maliszewska – właścicielka gospodarstwa agroturystycznego, Zenon Dańda - Właściciel Parku rozrywki i Miniatur „Sabat Krajno”, Jan Reklewski - Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, Paweł Walczyszyn – właściciel domu gościnnego „Czarownica”. Rada działa poprzez dwa zespoły robocze. Pierwszy pod przewodnictwem Pana Pawła Walczyszyna odpowiada za budowanie marki turystycznej Gór Świętokrzyskich. Z kolei drugi zespół kierowany przez Dariusza Skibę zajmuje się tematyką dotyczącą ścieżek rowerowych na terenie Gór Świętokrzyskich.
Rada Programowa zwróciła się do przedstawicieli Związku Gmin Gór Świętokrzyskich o wsparcie działań. Związek zadeklarował objęcie swoim patronatem Budowy Strategii Gór Świętokrzyskich. Sprawa ta będzie poruszana na najbliższym Posiedzeniu Zgromadzenia Członków Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.