Strategia Rozwoju Gór Świętokrzyskich - konsultacji ciąg dalszy


29 września w Szklanym Domu w Ciekotach odbyło się ostatnie z cyklu spotkań konsultacyjnych dotyczących propozycji projektów strategicznych dla Obszaru Strategicznej Interwencji Góry Świętokrzyskie.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele prezydium Rady Programowej ds. Rozwoju Marki Turystycznej Góry Świętokrzyskie (Paweł Walczyszyn, Irmina Maliszewska, Zenon Dańda, Jan Reklewski oraz Dariusz Skiba), przedstawiciele samorządów tworzących Związek Gmin Gór Świętokrzyskich: Wójt Sławomir Kopacz (Bieliny), Wójt Krzysztof Gajewski (Waśniów), Burmistrz Andrzej Gąsior (Nowa Słupia), Wójt Tomasza Lato (Masłów), Wójt Wojciech Ślefarski (Zagnańsk), zastępca Burmistrza Zbigniew Meducki (Łagów), Burmistrz Dariusz Skiba (Bodzentyn), Burmistrz Cezary Błach (Suchedniów),Wójt Romuald Kowaliński (Łączna), Marek Wojtas (Pawłów), Skarbnik ZGGŚ Paweł Wikło, Daria Dyktyńska (ZGGŚ), a także Anna Łubek z Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach, Dyrektor ŚPN Jan Reklewski oraz Superior Klasztoru na Świętym Krzyżu o. Marian Puchała OMI, którzy wypracowali wspólne stanowisko co do dalszych kierunków rozwoju terenów Świętokrzyskiego Parku Narodowego i jego otuliny.
Gośćmi spotkania byli parlamentarzyści, przedstawiciele wojewody i sejmiku województwa świętokrzyskiego, którzy wysłuchali propozycji kompleksowych rozwiązań i inwestycji, które pobudziłyby rozwój gospodarczy i turystyczny obszaru Gór Świętokrzyskich. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę podejmowania systemowych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i niwelowania zanieczyszczeń oraz budowy ścieżek rowerowych.
O pozytywnych aspektach wypracowanych projektów przekonywali samorządowcy na czele z Przewodniczącym Zarządu ZGGŚ Sławomirem Kopaczem, członkowie prezydium społecznej Rady Programowej ds. Rozwoju Marki Turystycznej Góry Świętokrzyskie, Dyrektor ŚPN oraz superior wspólnoty Misjonarzy Oblatów, deklarując gotowość do dalszej współpracy i działań na rzecz rozwoju regionu.
Po wysłuchaniu propozycji wypracowanych projektów wykorzystujących potencjał regionu oraz ukierunkowanych na rozwój Gór Świętokrzyskich głos zabrali zaproszeni goście. Poseł Agata Wojtyszek gratulowała poziomu współpracy samorządów i innych podmiotów, które dostrzegają olbrzymi potencjał Gór Świętokrzyskich oraz kompleksowego podejścia do rozwoju regionu, które jej zdaniem są kluczem do sukcesu. Zadeklarowała wsparcie na dalszym etapie prac.
Senator Krzysztof Słoń docenił wielosektorową współpracę pod kątem poszukiwania rozwiązań w zakresie dostępności obiektów i miejsc dla osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami.
Pozytywnie o projektach strategicznych dla OSI Góry Świętokrzyskie wypowiadali się i rekomendowali je: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk, doradca Wojewody Świętokrzyskiego Maria Zuba, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik, Wiceprzewodniczący Sejmiku Henryk Milcarz, Przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Banaś oraz prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego Marcin Piętak.
Spotkanie poprowadziła Daria Dyktyńska.
Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, przygotowanej we współpracy z ekspertami, trwają do 30 września 2020 r. Swoje uwagi do dokumentu mogą zgłaszać mieszkańcy województwa, jednostki samorządu terytorialnego, partnerzy społeczni i gospodarczy. Takim głosem są właśnie propozycje projektów strategicznych, przedstawiane na spotkaniu 29 września. Projekty te są jednocześnie elementem Strategii Gór Świętokrzyskich, której opracowanie trwa równolegle do przygotowywanej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.
Wypracowane na etapie konsultacji społecznych uwagi do projektu strategii mają szansę na wprowadzenie ich do dokumentu i realizację na etapie wdrażania, w tym na finansowanie inicjatyw i przedsięwzięć.