Umowa na sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego szlaku Śladami Kultury Benedyktyńskiej podpisana


Kolejny krok do powstania nowej atrakcji w Górach Świętokrzyskich – szlaku prowadzącego śladami kultury benedyktyńskiej, został sfinalizowany. W piątek, 28 sierpnia, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich – Sławomir Kopacz oraz Członek Zarządu Związku – Tomasz Lato podpisali umowę na wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla szlaku z Pracownią Architektoniczną MAZM z Warszawy, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Marka Szcześniaka.
Warto przypomnieć, że to ważny dla turystyki i kulturotwórczy dla obszaru Gór Świętokrzyski projekt, którego celem jest stworzenie kompleksowego produktu turystycznego, opartego na autentycznym dziedzictwie regionu, jakim jest tradycja i kultura pozostawiona przez benedyktynów, którzy przez lata rezydowali na Świętym Krzyżu. Szlak ma być atrakcyjny dla turystów zarówno pod względem prezentowanych treści, jak i wizualnym. Projektem objętych zostało pięć gmin – Bodzentyn, Bieliny, Pawłów, Łagów i Nowa Słupia – które mają związki z pobenedyktyńską tradycją. Bezpośrednie działania inwestycyjne obejmą jednak cztery gminy.
W ramach projektu przeprowadzona zostanie:
• Rewitalizacja ruin zamku w Bodzentynie wraz z przygotowaniem infrastruktury umożliwiającej prezentację historii zamku i miasta. Projekt zakłada powstanie części wystawienniczej w obrębie ruin Zamku Biskupów Krakowskich w Bodzentynie. Kanwą przygotowanej tam prezentacji będą stanowiska z wirtualną rzeczywistością, rozwiązania multimedialne ale także artefakty z badań archeologicznych i inne obiekty odnoszące się do historii zamku;
• W gminie Bieliny działaniami projektowymi objęta zostanie Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej. W obiekcie powstaną nowe stanowiska rzemieślnicze, wśród nich: zagroda grotnika, a w niej stanowisko do wytwarzania grotów i włóczni, łaziebnika, który wykonywał przeróżne zabiegi higieniczne w epoce średniowiecza, czy piekarza. Atrakcją będzie także przygotowanie zimowego ogrodu kultury, w którym prezentowane będą prace lokalnych artystów;
• W gminie Pawłów, w dawnej szkole w Starym Bostowie oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie, utworzony zostanie Regionalny Ośrodek Dokumentacji Historii, gdzie prowadzone będą zajęcia nawiązujące do pracy zakonników na Świętym Krzyżu, wśród nich warsztaty kaligrafii, podstaw produkcji papieru czerpanego, iluminacji;
• W gminie Łagów powstanie Galeria Produktów Lokalnych, w której między innymi odbywać będą się pokazy i degustacje produktów kulinarnych dostępnych w regionie, kiermasze, targi regionalne, spotkania. Podstawową funkcją galerii będzie promocja i sprzedaż produktów lokalnych skierowanych zarówno do turystów indywidualnych, jak i do grup zorganizowanych. Tu także, na wzór Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej powstaną warsztaty rzemieślnicze zwiane z obróbką kamienia, bowiem to właśnie Łagów słynął od czasów średniowiecza z kamieniarstwa. W zamiarze jest odtworzenie warsztatu kamieniarzy, w którym pokazane zostaną podstawowe narzędzia, i sposoby tradycyjnej obróbki kamienia, warsztatu ceramiczno – kaflarskiego, w którym pokazana zostanie tradycja wydobywania i przetwarzania glinki ceramicznej.
Program Funkcjonalno – Użytkowy dla szlaku „Śladami kultury benedyktyńskiej” powstanie pod koniec listopada tego roku. W zespole pracującym nad programem znaleźli się oprócz architekta Marka Szcześniaka, mającego na swoim koncie wiele atrakcyjnych realizacji, także prof. Krzysztof Bracha – mediewista konsultujący treści prezentowane na szlaku, dr Piotr Rypson – historyk sztuki, autor międzynarodowych wystaw, konsultujący zagadnienia wystawiennicze na szlaku, a także specjaliści od multimediów czy strategii promocji marki turystycznej.
Projekt „Śladami kultury benedyktyńskiej” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.