logo logo Związek Gmin Gór Świętokrzyskich wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz samorządami gmin: Bieliny, Bodzentyn, Nowa Słupia, Pawłów, Waśniów, Łagów, Łączna, Masłów i Górno ogłasza konkurs pn.: "Z ekologią przez Góry Świętokrzyskie"
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu gmin: Bieliny, Bodzentyn, Nowa Słupia, Pawłów, Waśniów, Łagów, Łączna, Masłów i Górno.
Konkurs przeprowadzony zostanie w 3 kategoriach wiekowych:
1. Klasy 0-III Szkoły Podstawowej
2. Klasy IV-VI Szkoły Podstawowej
3. Klasy I-III Gimnazjum

REGULAMINY KONKURSÓW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH:
Regulamin dla klas 0-III
Regulamin dla klas IV-VI
Regulamin dla gimnazjum
Laureaci 3 najciekawszych w każdej gminie prac w każdej kategorii wiekowej zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi w postaci sprzętu sportowo – turystycznego, sprzętu elektronicznego lub artykułów szkolnych.